Viktige møter om avrenning


Publisert: 24.02.2022

Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har et ansvar for å ta vare på. Når jord og næringsstoffer renner ut i vassdragene er det et tap for bonden og ressursene blir plutselig et problem; vannkvaliteten reduseres og det skapes uønsket algevekst.

I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene ved bruk av avanserte modeller og vannprøvetaking. I tillegg vet vi mye mer om effekten av smarte tiltak som kan hjelpe oss å holde matjorda på jordet og bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme.

Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag. Det arrangeres et møte “per vassdrag”. Se kartet nedenfor. Denne møteserien vil handle om arealene øst for Vestfoldraet og Aulivassdraget. Vi vil informere om:

  1. Hva sier vannprøvene fra bekkene i området? – Vannområdekoordinator
  2. Hvordan holde jorda og næringsstoffene på jordet – NLR Viken
  3. Hva kan jeg få tilskudd til? Konkrete eksempler – Landbrukskontoret
  4. Gjennomføring av tiltak i de siste årene og planer frem til 2027. Kommer det nye regler? – Vannområdekoordinator

Når og hvor?

Husk å melde deg på

Det vil bli servert kaffe og noe godt å bite i. Vi ber dermed om at du melder deg på senest 2 dager før møtet ved å enten sende en SMS til 94241180 med navn og møtet du vil delta i, eller registrere deg gjennom denne lenken: https://forms.gle/24st741qcUUUjdzC9

Vel møtt!

Her ser du hvordan møtene er delt inn geografisk. Møt opp på det møtet som gjelder ditt område.
Her ser du hvordan møtene er delt inn geografisk. Møt opp på det møtet som gjelder ditt område.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag