Viktige forberedelser!


Publisert: 22.09.2020

Regionreformen har medført at en rekke fylker har blitt slått sammen. Som kjent har Vestfold og Telemark har blitt ett felles fylke med “ny” fylkeskommune og “ny” fylkesmann. Norges Bondelag har på ingen måte vært noen pådriver for regionreformen, – den er et resultat av en politisk prosess i regjering og i stortinget.

Når reformen først er vedtatt så mener Bondelaget, både på sentralt nivå og i fylkesorganisasjonene, at det er viktig å tilpasse organisasjonen slik at den er best mulig rustet til å møte de nye sammenslåtte fylkene. Både på fylkesmannsnivå og hos fylkeskommunen. Størst mulig gjennomslag for våre saker er vårt mål!

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok på sitt årsmøte i 2019 at fylkeslaga slås sammen i de fylker hvor det skjer en sammenslåing av fylkeskommuner og fylkesmannsembeter. Fylkeslaga har fått frist til våren 2022 med å gjennomføre sammenslåing.

I vårt fylke har årsmøtet i Vestfold Bondelag vedtatt at de ønsker sammenslåing med Telemark Bondelag i 2021. Telemark Bondelag skal ha saken opp på sitt årsmøte den 7. november i år (ble utsatt til høsten pga Covid 19). Hvis årsmøtet til Telemark Bondelag vedtar å følge Vestfold Bondelag, gjennomføres sammenslåingen kommende vår. Hvis fylkeslaget i Telemark vedtar å vente ett år, skjer sammenslåingen våren 2022.

Uansett om sammenslåing skjer i 2021 eller 2022, er det svært viktig at den nye fylkesorganisasjonen er operativ fra dag én etter sammenslåing. Ikke minst er det viktig for lokallaga, som skal oppleve minst like god service og oppfølging som de gjør i nåværende Telemark Bondelag og i Vestfold Bondelag. Derfor er planleggingen for et nytt fylkeslag godt i gang. Det er satt ned ei felles arbeidsgruppe med tillitsvalgte fra begge fylkesstyrer, samt de to organisasjonssjefene. Det er en rekke saker og problemstillinger som er oppe til drøfting og avgjørelse. Oppsummert handler det om hvordan framtidige Vestfold og Telemark Bondelag kan være en organisasjon som tjener bonden på best mulig måte. Framdriften i arbeidet er svært god, og det er en lett og konstruktiv tone i forhandlingene. Lokallaga til de to fylkeslaga vil bli orientert om arbeidet på høstens årsmøter.

Felles arbeidsgruppe, fra venstre; Aslak Snarteland, Hege Gonsholt, Jan Thorsen, Thorleif Müller, Silje Eckdahl, Anne Helene Sommerstad Bruserud og Erik Dahl.

 

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag