Viktige endringer i arbeidsmiljøloven


29.07.15. Stortinget har med virkning fra 1/7-2015 vedtatt en del mindre, men betydningsfulle, endringer i arbeidsmiljøloven.  Blant endringene er nye regler for aldersgrenser, nye regler om midlertidige ansettelser, og nye straffebestemmelser. Det er også innført nye regler for tillatt gjennomsnittlig arbeidstid og nye regler for tillatt overtid. Disse har potensielt stor praktisk betydning for grøntsektoren.  Les mer hos Norges
Bondelag.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag