Viktig vilkårsendring i tilskudd til investeringer


10.01.15. Nye friske investeringsmidler er straks tilgjengelig hos Innovasjon Norge og det er bra muligheter for å hjelpe fram gode prosjekter. -Det er usikkert om vi klarer å holde like høyt nivå som før, ut fra at det oppleves som behovet etter midler er stort, sier Beret Mette Haga i IN som understreker at det heretter ikke vil bli gitt tilskudd til tiltak som er påbegynt.


Landbruksdepartementet har vedtatt ny forskrift om investeringsmidler.

 

En viktig ny endring er at: « Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort«. 

 

Forskriften trådte i kraft fra 01.01.2015 og den nye ordlyden gjør at praksisen endres fra før, da det var «kan avslås» hvis tiltaket var igangsatt. – Det er viktig at søkerne er oppmerksom på dette, og det er fint om endringen gjøres godt kjent. I selve søknadene blir det viktig å være nøye med tidspunkt for prosjektets begynnelse, skriver Innovasjon Norge i en epost som er sendt ut til aktører i landbruket.

 

I underlaget for forskriften står det (gjengitt):

Selv om flere av høringsinstansene har spilt inn at denne innskjerpingen kan være praktisk krevende for næringsaktørene å forholde seg til, mener departementet at utfordringene må løses med utgangspunkt i hvordan selve forvaltningen foregår (søknadsfrister, saksbehandlingstid m.m.), og ikke ved å beholde en bestemmelse som kommer i konflikt med forutsetningen om at tilskuddet skal være utløsende for at tiltaket igangsettes. Departementet
vil ellers presisere at mindre arbeid knyttet til planlegging og tilrettelegging i forkant av en evt. prosjektstart som rydding av tomt etc., ikke bør defineres som et påbegynt tiltak.
 

 

Rydding av tomt anses altså som innenfor «ikke påbegynt».

 

Les hele forskriften og følgebrevet her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag