VIKTIG INFORMASJON om oppmåling av grovfôrlager


07.11.18. Viktig informasjon fra Fylkesmannens Landbruksavdeling som gjelder foretak som har søkt avlingsskadeerstatning grovfôr med grovfôrdyr. I år må bøndene selv måle grovfôrlageret når de søker erstatning for avlingssvikt. Fôrlageret må være oppmålt riktig og rapportert til kommunen. Det haster veldig hvis
det ikke er gjort det ennå!
Se mer informasjon hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag