Viktig endring – Krav til plantevernjournal for å få RMP-tilskudd


13.05.16. Fylkesmannen i Vestfold sendte i går ut en viktig melding til alle foretak som bruker plantevernmidler; bøndene må ha journal om integrert plantevern og journal om beskyttelse av vannmiljø for å være berettiget RMP-tilskudd! Norsk Landbruksrådgiving har laget gode maler som kan brukes.

Les mer om kravet og finn malene hos FM i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag