Vikens kornproduksjon – Når vi målet?


14.06.12.  Dagens situasjon i Viken fylkene viser en negativ trend for total kornproduksjon og jordbruksareal med korn og oljevekster, og i antall kornprodusenter. Avling per dekar har variert fra år til år, men har de siste årene hatt en relativt flat eller svak positiv trend. Det er derfor fra Fylkesbondelaga rundt Viken bestilt en utredning fra Landbrukets Utredningskontor. Den konkluderer med bl.a: Skal vi ha noen mulighet for å opprettholde selvforsyningsgraden
også på korn, som en vesentlig del av norsk matproduksjon må trendene snus og det må virkemidler til. Trendene
kan ikke fortsette som i dag.

 

Last ned Notat-Vikens kornproduksjon_EAFALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag