Videre vekst i biogjødselproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken


Publisert: 22.01.2024

Den Magiske Fabrikken (DMF) gjenvinner matavfall fra drøyt 1 million innbyggere og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold til biogass, biogjødsel og grønn-CO2. DMF øker produksjonen videre inn i 2024 og ønsker å tegne flere kontrakter på mottak av biogjødsel før vinteren 24/25.

I 2023 produserte DMF ca. 150 000 tonn med biogjødsel som blir brukt til ny matproduksjon i Vestfold, og biogass med energi tilsvarende ca. 10 millioner liter diesel. Det er etterspørsel etter biogass i markedet og DMF ønsker å utvikle produksjonen videre og ser derfor et behov for å inngå flere avtaler om lagerplass til biogjødsel i 2024. Avtaler vil signeres i løpet av våren og nye lager må være klare for mottak før neste vinter, senest 01.11.24. Kontrakter vil kun inngås for vinterlager, det vil ikke være mulig å inngå avtaler om mottak av biogjødsel i sesong eller leveranse av husdyrgjødsel.

DMF har på sin nettside en egen underside med informasjon om biogjødsel Biogjødsel (dmfas.no) hvor du kan finne informasjon om næringsinnhold og bruk. Når det inngås en avtale så forplikter gårdbrukeren seg å stille avtalt lager til disposisjon. Det forutsetter at avtalt menge spres årlig og at det tilrettelegges for inntransport gjennom hele året. Det utbetales en lagerleie for volumet i kontrakten, lagerleien er indeksregulert og utbetalingen deles opp i fire utbetalinger per år. Leien utbetales uavhengig av om lageret fylles eller ikke.

DMF AS dekker transporten av biogjødsel, lagerleien vil derfor kunne reduseres for de som har lang kjøreavstand fra DMF. Når biogjødsla er levert i lageret, overtar gårdbrukeren ansvaret for gjødsla i henhold til forurensningsforskriften og gjødselvareforskriften.

Dersom du synes dette er interessant ta kontakt med Mariann Hegg, mh@dmfas.no, (920 47 356). Fint om du også tar kontakt selv om du har vært i kontakt med oss tidligere og har fått tilbakemelding om at du står på venteliste.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag