Vidar P Andresen utnevnt til æresmedlem


20.03.14. For første gang siden 1997 ble det i dag utnevnt et æresmedlem i Vestfold Bondelag. Et samstemt årsmøte vedtok i dag å utnevne tidligere org.sjef Vidar P. Andresen som æresmedlem. Vedtaket ble fattet med stående akklamasjon!


Vidar P. Andresen fra Sandefjord utnevnt til æresmedlem i Vestfold Bondelag

 

Æresmedlem Vidar P Andresen mottar årsmøtets hyllest

 

Et samstemt årsmøte i Vestfold Bondelag vedtok i dag å utnevne tidligere organisasjonssjef Vidar P. Andresen som æresmedlem i Vestfold Bondelag. Vedtaket ble fattet med stående akklamasjon!

 

Vidar P. Andresen gikk av som organisasjonssjef i Vestfold Bondelag 1. oktober 2013.

Han hadde da hatt stillingen siden 1. juni 1986 og har lagt ned en utrolig innsats for Vestfold Bondelag i gjennom disse 27 årene.

 

Vidar P. Andresen har blitt takket for innsatsen ved flere anledninger i høst/vinter og det er ikke mange superlativer som ikke er benyttet! Noen av hans egenskaper som er trukket fram av mange er Vidars engasjement, dyktighet, humør og utrolige oversikt, samt evne til å være brobygger og til å ta strategisk riktige valg!

 

Utnevnelsen er formelt godkjent av styret i Norges Bondelag og det må nevnes at forslag om utnevnelsen er kommet fra flere lokallag i Vestfold, med Sandar Bondelag i spissen.

 

Forrige gang noen ble utnevnt til æresmedlem var i 1997. Da ble Hroar Kværne æresmedlem. Dette er med andre ord en utnevnelse som henger svært høyt!

 

Æresmedlem Vidar P. Andresen mottar prisen fra leder Hans Edvard Torp og orgsjef Elin Røed

Æresmedlem Vidar P. Andresen mottar prisen fra leder Hans Edvard Torp og orgsjef Elin Røed.

 

For mer info eller øvrige kommentarer kontakt:

Vidar P. Andresen 90841995
Org.sjef Elin Røed 92818333

Leder Hans Edvard Torp 93258796
 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag