Vidar Helgesen på Vestfoldbesøk


18.09.16. Norges Bondelag inviterte denne uka klima- og miljøminister Vidar Helgesen på gårdsbesøk for å se på klimaløsninger i landbruket. Bondelaget ønsket å vise ministeren noe av det landbruket allerede gjør for at norsk matproduksjon skal bli enda mer klimavennlig. Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud i Skjee Samdrift fikk ministeren med flere blant annet oppleve henting av husdyrgjødsel
og levering av biogjødsel i praksis.  


Årlig blir 3600 tonn møkk fra Skjee Samdrift levert til Greve Biogass i Tønsberg. Der gjøres den om til drivstoff for busser og lastebiler. 

– De produserer biogass, så tar vi en biorest tilbake som vi gjødsler jordene våre med. Det er økonomisk gunstig for oss, men også bra for samfunnet, fortalte Kåre Larsen i Skjee Samdrift. 

 

En viktig klimasatsing i landbruket er nasjonal klimarådgivningstjeneste for gårdbrukere som skal være landsdekkende i løpet av 2017.

– Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sa leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.  

 

– Landbruket er innstilt på å bidra i klimadugnaden, men økte avgifter er ikke eneste måten å  løse klimautfordringene på, fortsatte Bartnes.

 

Ministeren avviste ikke bruk av avgifter som virkemidler, men framholdt at vi i Norge har lang tradisjon for samhandling mellom staten og næringa for å komme fram til best mulig løsninger.

 

Les også om besøket hos NRK Vestfold.

 

 

 

Vidar Helgesen m fl i Stokke. Foto Lise B. Jacobsen.

Fra venstre: Lars Petter Bartnes (Leder i Norges Bondelag), delvis skjult bak Bartnes: Sigurd Vedvik (Stokke Høyre) Svein Flåtten (Stortingsrepresentant H), Thorleif Müller (Leder i Vestfold Bondelag), Bjørn Gimming (Nestleder i Norges Bondelag), Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Kåre Larsen (Skjee Samdrift)

 

Vidar Helgesen i Stokke. Foto Lise B. Jacobsen.

 

 

Vidar Helgesen i Stokke. Med kalv. Foto Lise B. Jacobsen

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag