Vi trenger politisk vilje!


Publisert: 04.07.2022

Henrik Kjeldsen er kornbonde i Ulefoss, han fikk besøk av landbruksminister Sandra Borch i forbindelse med hennes Telemarksturne forrige uke. Henrik snakket om kostnadsøkningen i landbruket og at det kan føles som bonden hele tiden ligger litt bakpå de økte kostnadene. Det skaper usikkerhet for framtida.

-Det blir utfordringer med likviditeten når alle innsatsfaktorer skal kjøpes inn på forhånd, det medfører stor risiko og belasting da det er mange ting som er avgjørende fra såing til innhøsting før avlingen er sikra. I tillegg blir fraktkostnaden høy for de som bor langt unna et målprisanlegg, det er en utfordring presiserte Henrik.

Derfor er det viktig med politisk vilje understreket han til ministeren. Vi trenger politikere som forstår hvorfor vi skal ha et landbruk i Norge sa han og snakket også om nytten av tollvern.

I tillegg fikk Sandra høre om direktsåing, fangvekster, vekstskifte og agronomi, samt presisjonsjordbruk og muligheter som ligger der. På dette området er Henrik langt framme i skoa og en foregangsbonde. Vi håper ministeren hørte godt etter!

Uteskole. Henrik tok med Sandra inn i agronomiens verden.
Uteskole. Henrik tok med Sandra inn i agronomiens verden.
Viktig å lytte til folk som har beina på jorda!
Viktig å lytte til folk som har beina på jorda!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag