Vi trenger et folkeopprør!


Publisert: 05.03.2024

Sist uke klarte Sande og Strømm Landbrukslag å samle nærmere 400 «forbrukere» på ungdomsskolen!! Lokallagsleder Per Øivin Sola var tydelig på at et godt jordbruksoppgjør og norsk matproduksjon er minst like viktig for dem som for bonden; – Det er egentlig ikke et bondeopprør vi trenger, men kanskje et folkeopprør for at politikerne skal forstå det, sa han i sin velkomsthilsen.

Anders Nordstad var kveldens hovedinnleder.

Leder i Sande og Strømm landbrukslag Per Øyvin Sola brenner for økt selvforsyning, og trakk frem at pandemien og storkrigen i Europa viser hvor sårbare vi har blitt. Han mener Norge bør starte med å dyrke mer av det vi har ressurser til. 

Norge har en selvforsyningsgrad på 40 % på et godt år, noe som er 5. dårligst i verden. I Tyskland har de en selvforsyningsgrad på 80-90 % til tross for at areal dyrket mark pr innbygger er omtrent som i Norge. Sola trakk frem at FNs klimapanel har gitt landene ansvar for å gjøre alt de kan for å forsyne egen befolkning, og at verden trenger 60% mer mat innen 2050. Dette mener han at norske politikere ikke har tatt innover seg. Han spurte “Hvor skal man kjøpe det som ikke er lønnsomt å dyrke selv, hvis tilgangen blir borte?” Jordkloden er preget av klimaendringer og vi begynner så vidt å se konsekvensene. For eksempel ser det ut til at «Matjord-beltet» gjennom Europa og deler av USA/Canada forsyner blir hardest rammet av tørke.

Det grønne skiftet er nødvendig, men skaper også utfordringer fortalte Sola. Uroen blant europeiske bønder grunner i at politikerne kommer med en rekke krav om å redusere bruken av plantevernmidler, kunstgjødsel osv uten å kompensere for at det vil føre til lavere avlinger. Sola fremhever at konsekvensen av dette vil bli at det blir mindre varer å kjøpe i utlandet fremover, og at det gir grunn til bekymring for rekrutteringen til yrket her til lands. “De siste 20 årene har halvparten av norske bønder gitt seg. Ungdommene søker mot bedre betalte yrker med mer ferie og fritid, og mange bønder råder barna sine til å ikke gå inn i landbruket, da de har mistet troen på lovnader om endring. Det har blitt en ond spiral, og vi ser det samme i utlandet. Hvem skal produsere maten vår om 20, 30, 50 år?” spør han.

Den store taperen her er i følge Sola det norske folk, forbrukeren, de som spiser mat hver dag. Han mener det må komme et folkeopprør. 

Vi har ikke tro på at et bondeopprør som vi ser i Europa vil endre denne negative spiralen, vi trenger et folkeopprør! Hvis vi klarer å mobilisere folket, og det må komme et massivt krav om at de som produserer mat må få ordentlig betalt for jobben, investeringene og risikoen. Kravet må være at det kommer på plass langsiktige, troverdige og ambisiøse planer for nasjonen Norge om at vi skal utnytte alle tilgjengelige ressurser vi har til matproduksjon. Da vil også statusen til dette flotte og viktige yrket komme gradvis tilbake og rekrutteringen vil komme av seg selv. Det er bare Stortinget som kan snu dette, men det kommer ikke til å skje før folket krever det!
Per Øivin Sola, lokallagsleder i Sande og Strømm

Deretter slapp Anders Nordstad til. Man kan trygt si at det var en fullsatt sal!

Nordstad trakk frem at Norge har alle de forutsetningene som trengs for å produsere mer mat. Han var opptatt av at lønnsomheten i landbruket må bli høyere, og at fordelingen av makt må skyves fra dagligvareforeningene og over til å bli mer politisk styrt for at det skal være bærekraftig på sikt å produsere mat i Norge.

Nordstad la vekt på at prisene i dag blir satt ut fra hva forbrukerne er villige til å betale, og at matvarekjedene har skaffet seg kontroll over store deler av verdikjeden for å sikre seg mest mulig av verdien selv. Han mener at matvare- og handelspolitikken ikke er egnet for vår tid og at det trengs endringer og opplyste forbrukere som tar smarte valg.

Sande Avis publiserte en artikkel om møtet, den kan leses her.

Etterpå var det mulig å snakke med flere landbruksorganisasjoner. Her er Hans Jørgen Olsen Røren (i blå cardigan) i prat med representanter fra Statsforvalteren.
Etterpå var det mulig å snakke med flere landbruksorganisasjoner. Her er Hans Jørgen Olsen Røren (i blå cardigan) i prat med representanter fra Statsforvalteren.
Og alle de frammøtte fikk suppe hvor alle råvarer var fra Sande!
Og alle de frammøtte fikk suppe hvor alle råvarer var fra Sande!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag