Vi presenterer Hof Bondelag


08.12.15 I vår adventsserie om lokale Bondelag er det i dag Hof som står for tur. Hof Bondelag har 140 medlemmer. Det er ikke dårlig i ei bygd der det er 50 aktive gårdsbruk. Totalt antall landbrukseiendommer er 188, så her er det mye jordleie. Det er flott at grunneiere som leier bort jorda, ønsker å være medlemmer og aktive i Bondelaget. De er også opptatt av lønnsomheten i norsk matproduksjon, og Norges Bondelag
jobber mye med grunneierrettigheter. Bor du i Hof og ønsker å bli medlem i Bondelaget, enten du er bonde selv eller vil være personlig medlem? Kontakt leder i Hof Bondelag, Petter Åsberg Kjennerud, 99 54 68 00, petter@kjennerud.net. Se sak om Årsmøtet i Hof Bondelag og se mange flotte bilder fra Årets
Åpen Gård i Hof
.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag