Vi presenterer – Botne og Hillestad Bondelag


03.12.15. Botne og Hillestad Bondelag er av de lokallaga som har hatt medlemsvekst siden nyttår, og har nå 167 medlemmer. Bor du i Holmestrand og kan tenke deg å bli medlem? Ta kontakt med lokallagsleder Jan Egil Sølvernes, Gaupåsvn. 1.  Han treffes på tlf. 90 69 75 03 eller på e-post: je.solvernes@online.no.  Botne og Hillestad Bondelag er et svært aktivt lokallag som blant annet arrangerer Åpen
Gård
hvert år.  De er også et av lokallaga som etter valget i høst har gjennomført ordførerbesøk. Her kan du se omtale av ordførerbesøket og av sommerens markvandring.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag