Vi må stoppe spredningen av hønsehirse!


Vestfold Frøavlerlag, Våle Bondelag og Ramnes Bondelag
inviterer til fagkveld om bekjempelse av hønsehirse på Stange Gjestegård
(Tinghaugveien 27, Ramnes) torsdag 22. september kl 18.00.

Program 

18.00

 • Velkommen og bakgrunnen for møtet, leder i
  Vestfold Frøavlerlag Knut Søyland

 • Erfaringer med bekjempelse av hønsehirse som
  såkornprodusent og frøavler, Ingvild Evju, Lardal

 • Hva gjør landbruksmyndighetene med
  hønsehirseproblemet? Fagsjef Fylkesmannen i Vestfold, Jon Randby

19. 00 Kaffi og rundstykker

 • Spredning av hønsehirse med såfrø? Kan såfrø
  renses reint for eventuell hønsehirse. Finn Bjørnå Felleskjøpet Agri.

 • Om hønsehirsen og mulighet for bekjempelse,
  Rådgiver NLR Viken, John Ingar Øverland


Hønshirsa har sprer seg faretruende raskt, mange opplever at
en har rein åker det ene året og det neste er det nedvokst i hønsehirse. I
Vestfold er det en stor andel bønder med såkorn og frøavl, spredningen av
hønsehirse er en trussel for denne produksjonen.

Produksjonen av mathavre kan stå i fare dersom en får
hønsehirse inn på arealene, i denne arten har vi ingen bekjempingsmidler.

 

På store deler av jordbruksarealene skjer det bytte og leie
av jord til intensive produksjoner, det ser ut til at mange av disse
produksjonene også drar med seg hønsehirse. I tillegg foregår det en stor del
leiekjøring av tresker og halmpresser, hønsehirse kan spres effektivt med disse
maskinene og det er viktig at både den som kjører og den som leier kjenner til
faren med spredning av hønsehirse.

 

Der det er hønsehirse på på kornarealene må en regne med et
betydelig antall timer med luking eller en ekstra kostnad på 30 – 70 kr/daa,
hvert år i all framtid!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag