Vi må snakke hverandre opp!


04.06.14 – I husdyrområdene må vi snakke kornet opp, og i våre områder må vi snakke distrikt og beitedyr opp, sa fylkesleder Hans Edvard Torp til representantskapet i Norges Bondelag. – Dette er nødvendig for at politikerne skal forstå helheten nå når flere partier diskuterer videre strategi for landbrukspolitikken. Representantskapet var samlet på Lillehammer tirsdag, dagen før Bondetinget. Hovedtema var årets
forhandlinger og utfordringer videre


Rep skap 030614 3

Hans Edvard Torp på talerstolen i representantskapet

 

Arbeidet framover 

Hans Edvard Torp la vekt på jobben Bondelaget har foran seg i sitt innlegg. Avtalen mellom regjerninga og støttepartiene ga en viktig korreks til regjeringen om hvor stortingsflertallet ligger. Landbruk har blitt et viktigere tema for mange partier som er eller skal i gang med landbrukspolitiske prosesser. Venstre skal ha en landbrukspolitisk utredning i høst, Høyre har et eget landbrukspolitisk utvalg og Arbeiderpartiet har invitert til landbrukspolitisk fylkessamling. –Vi
har en tydelig jobb foran oss, sa Torp. – Vi må snakke hverandre opp i alle deler av landet slik at politikerne forstår sammenhengen mellom korn og husdyrproduksjon.

 

Vel gjennomførte aksjoner 

I representantskapsmøtet fikk ansatte og tillitsvalgte i hele landet skryt for ryddig opptreden, saklig kommunikasjon og vel planlagte aksjoner. Den spesielle situasjonen i årets forhandlinger har styrket samholdet.

 

Landbruk har blitt en samfunnssak 

Vi har gjennom forhandlinger, brudd, aksjoner og politiske etterspill fått fokus på landbuket i alle media. Også blant vanlige forbrukere har norsk matproduksjon vært tema. – Landbruk og matproduksjon har vært på alles lepper denne våren, ble det sagt fra talerstolen. Vi har også klart å løfte matproduksjon fra å være en bondesak til å bli en samfunnssak.

Rep skap 030614 1

Hans Edvard Torp med gipset håndledd. Sitter på første benk og klar til en aktiv debatt!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag