Vi leverer løsninger


26.04.18 I dag har Jordbruket levert sitt krav til årets jordbruksoppgjør til staten.  -Kravet vårt møter dagens utfordringer med gode løsninger for framtida, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Vi foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i landbruket. Det skal lønne seg å dyrke all jord, vi skal ha gode klimatiltak, vi må ha mulighet til å balansere produksjonen etter forbruket
og gode velferdsordninger som gir unge lyst til å satse på matproduksjon. 


Styrker mangfoldet 

Utgangspunktet for årets krav er at det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Mangfoldet av små og store bruk er ryggraden i norsk landbruk og gir ringvirkninger langt ut over gårdsbruket.

  

Jordbrukets krav 

Jordbrukets krav har en ramme på 1830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst.  Dette kravet vil gi en økt inntektsmulighet på kr 25 300 kroner pr årsverk.

 

Kravet tar hensyn til at det er overproduksjon i flere produksjoner, og landbruket krever å få ta i bruk flere virkemidler for å balansere markedet.

 

-Vi har selv ansvar for at markedet er i balanse, men det må være en sammenheng mellom ansvar for overproduksjon og muligheten vi har for å balansere markedet i forhold til forbruket. Vi krever at vår rett til å samarbeide presiseres i jordbruksavtalen, sier Müller.

 

Klimakutt og klimatilpasning 

-Vi skal jobbe for å produsere mer mat med mindre klimaavtrykk, sier Thorleif Müller. – Vi må også tilpasse oss et mer krevende klima for matproduksjonen. -I årets krav ber jordbruket om muligheten til å sette av overskudd på et klimafond med skattefordel for å finansiere klimatiltak på eget gårdsbruk. Det kreves også styrking av etablerte miljøtiltak i landbruket og fortsatt satsing på husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

 

Dette er noen grepene vi foreslår i jordbrukets krav: 

  • Etablere et driftsvansketilskudd for å opprettholde produksjon på små jordstykker 
  • Styrke investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet 
  • Stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter for å dekke behovet i markedet 
  • Økt pris og økte tilskudd på korn og poteter 
  • Innføre et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd 
  • Bedre velferdsordningene ved sykdom og fødsel 
  • Etablere klimafond med skattefordel etter modell av skogfond 
  • Sikre retten til å samhandle for å tilpasse produksjonen til markedet

-Nå er vi spent på statens tilbud som kommer 4. mai, avslutter Thorleif Müller.

-Er regjeringa villig til å følge opp Stortingets intensjoner om et aktivt landbruk over hele landet? 

 

Last ned kravdokumentet her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag