Vi har skylda for alt, vi!


Publisert: 17.07.2021

-Mamma, vi har skylda for alt, vi, sa dattera til ammekubonde Silje Eckdahl en dag hun kom hjem fra ungdomsskolen. Norges Bondelag tar imot tips om feilinformasjon i skolen og oppfordrer alle til å reklamere for “Den grønne skolen, versjon 2.0”

Jeg er bekymra for hvordan norsk matproduksjon og husdyrhold blir omtalt i grunnskolen
Silje Eckdahl, ammekubonde og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag

 

I denne ukas Bondebladet tas det tak i innlegget Silje Eckdahl holdt under årsmøtet i Norges Bondelag i juni. Der viste hun til opplevelser hennes egen datter har hatt på ungdomsskolen i Horten og hvordan landbruket fremstilles i undervisningen i grunnskolen. Mye er direkte feilinformasjon. – På barneskolen til mine barn bruker de konsekvent ikke storfekjøtt i faget Mat og helse. De lærer at kjøtt fra okse og ku er klimaversting i kjøleskapet og har fått utlevert kostholdsveileder som slår fast at man kun skal spise kjøtt en gang i uka, fortalte hun også.

Silje Eckdahl etterlyste råd fra Norges Bondelag om hva bønder, foreldre og lokallag kan gjøre med dette.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag påpeker at mye av fagstoffet er bra, men at det både er en utfordring, men at det også ligger muligheter i, at skolene står ganske fritt til å hente inn tilleggsmateriale innenfor relativt vide rammer i læreplanene.

Tilleggsmateriale fra andre organisasjoner som ønsker å svartmale landbruket er vanskelig å stoppe. Mulighetene ligger i at vi selv har utarbeidet fagstoff som vi må sørge for at blir godt kjent grunnskolen.

Hjørnegård tenker da spesielt på versjon 2.0 av Den Grønne Skolen.

-Det viktigste vi kan gjøre er å bevisstgjøre lærerne, slik at de har tilgang til, og vet om, gode læremidler. Vi lanserte versjon 2.0 av Den grønne skolen i fjor. Inntrykket mitt er at lærerne er opptatt av å gi god informasjon. Den grønne skolen er bra. Tilbakemeldingene fra lærere og foreldre er bra, men det er for få som bruker den. Her kan lokallag, foreldre og lærere faktisk gjøre en forskjell!
Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag
Gå inn på https://dengronneskolen.no/ for å finne ut mer
Gå inn på https://dengronneskolen.no/ for å finne ut mer

Sigrid Hjørnegård kommer også med et råd til:

-Det beste bønder og bondelag kan gjøre, er å ta kontakt med skolen og barnehagen, og tilby gårdsbesøk og dyrkingsrunde. Vis hva norsk landbruk og norsk matproduksjon er, spre kunnskap og riktig info. Denne delen av arbeidet vårt er viktig, sier Hjørnegård.

Hun oppfordrer også alle som opplever feilinformasjon om å sende inn tips til Norges Bondelag. Send gjerne en epost til oss på fylkeskontoret i Vestfold og Telemark også eller til det fylkeskontoret du “hører til”.

Har du Bondebladet kan du lese hele stykket, samt kommentaren fra Kunnskapsdepartementet om at det gis feilinformasjon i skolen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag