Vi har framtidstro, offensivitet og samhold!


27.03.14 –Dette må komme tydelig fram etter dette møtet, sa fylkesleder Hans Edvard Torp til representantskapet i Norges Bondelag onsdag. –Vi må i år fremme et krav som møter regjerningens egne mål om økt matproduksjon. Torp sa også at hele norsk landbruk bør være bekymra for nedgangen i kornproduksjonen, bare i Vestfold har kornarealet blitt redusert med 14% de siste ti år. Representantskapet i Norges Bondelag
skal torsdag avgi en uttalelse som skal gi retning og fullmakter til forhandlingsutvalget.


Hans Edv repskap 260314

Kornproduksjonen viktig for hele landet 

Hans Edvard Torp la vekt på kornøkonomi i sitt innlegg. Det er viktig å øke kornproduksjonen, både for å dekke behovet for norsk matkorn og for å øke sikre norsk husdyrproduksjon i hele landet. Vestfold Bondelag har spilt inn at vi krever økt kornpris. -Med økt kornpris må det også følge økt prisnedskriving slik at ikke hele regninga sendes til husdyrprodusenten. –Men vi må være offensive, og det er
et sundt prinsipp at økte kostnader må kunne tas ut videre i kjeden.

 

 

Nils Bjørke repskap 260314

 

 

Et miljøvennlig og klimasmart landbruk 

Siste dagers fokus på bruk av palmeolje i kraftforet til norske kuer har gjort oss mer bevisste på hvor foret produseres. –Gi kua grass og norsk korn, er oppfordringen fra leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke. -Skal vi ha et miljøvennlig og klimasmart landbruk, må vi ha god agronomi, vi må grøfte og vi må ha produksjon basert på norske ressurser.

 

 Les mer om budskapet fra Nils Bjørke hos Norges Bondelag

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag