Vestfold Venstre på Grønt Fagsenter


01.04.14 Forrige uke hadde Vestfold Venstre lagt et av sine møter til Grønt Fagsenter. Fra Vestfold Bondelag møtte Harald Lie, Elisabeth Hokstad og Elin Røed. –Landbruket har helt andre ordninger enn annet næringsliv der jeg har min erfaring fra, sa Kåre Pettersen, fylkesleder i Venstre. Han var åpen og ville gjerne vite mer om landbrukets rammebetingelser. –Mat er ikke som andre varer, sa Harald Lie. – De er resultatet av langsiktige biologiske
prosesser. Det er nødvendig med en aktiv landbrukspolitikk dersom vi skal ha en matproduksjon i hele landet.


Venstre 270314 1

Vestfold Venstre hadde sitt utsendingsmøte på Grønt Fagsenter.

Fra venstre ser vi Kåre Pettersen, Stokke, fylkesleder, Eddy Robertsen, Horten, gruppeleder, Elin Berg Schmidt, Re, lokallagsleder, Terry Gabo, fylkesstyret, Suzy Haugan, Tønsberg, bystyret og Martin Gran, Sande, kommunestyret. Alle er landsmøteutsendinger.

 

 

Foran landsmøtet 

Venstre har sitt landsmøte 4. – 6. april. Her vil det også diskuteres hvilke standpunkt partiet skal ta i landbrukspolitikken. Landsmøteutsendingene fra Vestfold vil delta i denne debatten og har en reell påvirkningsmulighet. Det er innkommet fem forslag til uttalelser om landbruk til Venstres Landsmøte. Vestfold Bondelag setter pris på at utsendingene fra Vestfold er interesserte i landbruk og håper på positive uttalelser for næringa.

 

Venstre 270314 2

Fra venstre Aina Dahl, Tønsberg, bystyret og fylkestinget, Arne Magnus Berge, Nøtterøy, gruppeleder, Karin Virik, Sandefjord, gruppeleder og Elisabeth Hokstad, Vestfold Bondelag.

 

Venstre i vippeposisjon 

Fylkesleder Kåre Pettersen kunne fortelle at Venstre har blitt et svært populært parti etter valget. De er i en vippeposisjon og kan danne flertall sammen med regjeringspartiene. Også for landbrukspolitikken er Venstre i en svært viktig posisjon. Dette gir også Venstre et stort ansvar. Vestfold Bodnelag opplever at Venstre er opptatt av å få økt kunnskap om landbruket og rammebetingelser. Elisabeth Hokstad fra Bondelaget informerte både om tollvern,
markedsordninger og hvordan kvotesystemet for melk fungerer.

 Venstre Farstad 270314 

Pål Farstad

 

Kunnskap – dialog – forutsigbarhet  

Pål Farstad er næringspolitisk talsmann for Venstre og talte i forrige uke til representantskapet i Norges Bondelag. Han advarte mot regjerningens bit-for-bit politikk for landbruket. Han mener endringer må skje på bakgrunn av kunnskap. Når det gjelder årets jordbruksoppgjør mener Venstre at bøndene må få mulighet til samme inntektsvekst som andre grupper

 

Les mer hos Nationen 

Les mer hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag