Vestfold Sau og Geit – medlemsmøte


Vestfold Sau og Geit inviterer til medlemsmøte torsdag 30. oktober kl 19.00 i Vestfold Bondelags møterom på Grønt Fagsenter i Stokke.

Finn Avben fra Nortura kommer og snakker om fòring av sau.

Enkel bevertning.  Alle hjertelig velkommen !ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag