Vestfold Sau og Geit 70 år


Publisert: 21.11.2019

I slutten av oktober feiret Vestfold sau og geit 70 års jubileum på Åsgårdstrand Hotell med jubileumsmiddag og fagseminar. 45 medlemmer koste seg til god mat; geitost med tilbehør som forrett og fårefileet til hovedrett. Gjestene ble geleidet gjennom middagen av toastmasterne Tone Almehagen og Tore Felin. Vestfold sau og geit fikk hilsninger fra Norges Sau og Geit ved Lars Erik Wallin,, fra Landbruksdirektøren i Telemark og Vestfold ved Torhild Sisjord og Vestfold Bondelag ved Arne Martin Malerød. Gaute Eia Holtung hadde skrevet 10 års beretning for laget for perioden 2009 fram til 2019 som han leste opp.

Holtung avsluttet med betraktninger om småfeet og småfebonden i Vestfold. Helt til slutt oppsummerte han at utfordringer til tross, vi må tenke positivt om vi skal lykkes. Sauens rolle som landskapspleier er lett og framsnakke. På kraftforforbruk og utnyttelse av fornybare utmarksressurser er det ingen som konkurrerer. Når det kommer til dyrevelferd bør man velge lam. Og til sist, vi har et par fortrinn i Vestfold også. Vi kan produsere rimelig og godt grovfor, og vi har gode forutsetninger for å kunne levere tidlig slaktemodne lam, til en best mulig pris.

Syv tidligere formenn fikk overrakt pins fra Torstein Lie for sin innsats for laget
Syv tidligere formenn fikk overrakt pins fra Torstein Lie for sin innsats for laget
Morten Ueland ble utnevnt til æresmedlem.
Morten Ueland ble utnevnt til æresmedlem.
Arne Martin Malerød hilste fra Vestfold Bondelag.
Arne Martin Malerød hilste fra Vestfold Bondelag.
Deltakerne fikk en flott festmiddag under ledelse av Tore Fellin og Tone Almehagen.
Deltakerne fikk en flott festmiddag under ledelse av Tore Fellin og Tone Almehagen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag