Vestfold-rapport fra Bondetinget


07.06.18 Årsmøtet til Norges Bondelag er igang på Lillehammer. I onsdagens generaldebatt var det flere innlegg fra utsendinger fra Vestfold. Anne Aasnæs Andvik, Silje Eckdahl og Jon Olav Svartdal (utsending NBU) holdt innlegg om viktige saker for Vestfold. Landbruk- og matminister Jon Georg Dale var gjest på Bondetinget og leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, stilte han spørsmål om fondsordning i landbruket – og fikk et
veldig klart svar!


NB Årsmøte 060618 Anne Andvik innlegg

Hvordan få svineproduksjonen i markedsbalanse? 

Anne Aasnæs Anvik fortalte om egen svineproduksjon i Ramnes, som hun ønsker å føre videre til neste generasjon. -Jeg har brukt en del av livet mitt på å produsere for mye gris til det norske markedet. Det har jeg ikke tenkt å fortsette med! For å oppnå markedsbalanse må vi tenke på raske tiltak som virker nå, og så får vi jobbe aktivt videre med de langsiktige tiltaka som krever mer ressurser. I dette innlegget
la Andvik vekt på tiltak som må til for å få svinemarkedet i balanse på kort sikt og henvendte seg til landets svinebønder: -For å få dette til, må vi som svinebønder få orden i egne rekker og produsere riktig mengde av topp kvalitet. Svineprodusenter fra de ulike varamottakerne som Nortura, Furuseth, Fatland og andre må sette seg ned rundt et bord slik at hele næringa blir enige om tiltak og forplikter seg til å følge
dem. Dette har vi lov til å gjøre i henhold til primærunntaket i konkurranseloven! sa Anvik. -Vi trenger ei bærekraftig svinenæring over tid i hele landet!

 

NB Årsmøte 060618 Silje Eckdahl innlegg 2

 

Grunneierrettigheter ved fiberutbygging 

Nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, fulgte opp årsmøtevedtaket i Vestfold Bondelag angående utbygging av fiber. Alle ønsker fiber på bygdene, men bonden  må ha kontroll med hvor fiberen legges og hvor dypt den legges over dyrka mark. Bonden bør ikke ha plunder eller økonomisk tap fordi fiberen skal frem. Eckdahl fortalte om medlemshenvendelser om fiber i Vestfold, og om standardavtalen som advokatene i Norges Bondelag
har utvikla. Hun oppfordret alle bønder til å stå samlet og kreve bondelagets standardavtale. -Jeg vil oppfordre alle de andre fylkene til å følge med og hjelpe medlemmer når det bygges ut fiber, avsluttet Silje Eckdahl.

NB Årsmøte 060618 Anne Helene Bruserud replikk 2

 

Dyrevelferd 

Både Lars Petter Bartnes og mange av innleggene i generaldebatten handlet om dyrevelferd. Budskapet er helt tydelig: Vi aksepterer ikke dårlig dyrevelferd i norsk husdyhold! Anne Helene Bruserud tok replikk og kom med et konkret forslag til svineprodusenter, som i mindre grad er på besøk i hverandres grisehus på grunn av smittefare. – Bruk mobilen og ta bilder fra eget grisehus, oppfordet Bruserud, -dette kan være en godt utgangspunkt for en faglig diskusjon om dyrevelferd
med kollegaer.

 

 

NB Årsmøte 060618 Jon Olav Svartdal VBU innlegg

Rekruttering til landbruket 

Leder i Vestfold Bygdeungdomslag, Jon Olav Svartdal, holdt et engasjert innlegg om hva som er viktig for rekruttering: Kompetanse, framsnakking av næringa og forutsigbarhet! Innlegget ble lagt merke til av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som kommenterte dette innlegget fra talerstolen.

 

NB Årsmøte 060618 Thorleif i salen

 

Spørsmål om fond til ministeren 

Etter statsråd Jon Georg Dale sitt innlegg, ble det åpnet for noen få spørsmål. Thorleif Müller etterlyste et klima- og miljøfond der bonden kan sette av eget overskudd til investering i ulike tiltak, som drenering, vanning og andre tiltak som kan kutte i utslipp eller tilpasse drifta til endrede klimaforhold. Statsråden var svært klar i sitt svar: -Jeg registrerer at bønder er like lite villige til å betale skatt som en gjennomsnittlig FrP-velger,
parerte Dale. -Dere ber først om skattebetalernes penger for å få en bedre inntektsutvikling, og så vil dere slippe å betale inn skatt til det samme fellesskapet dere ønsker støtte fra. Det går ikke!

 

Linker til saker hos Norges Bondelag:

 

Dyrevelferd sentralt i leders tale til årsmøtet

 

Landbruksministeren gjest på årsmøtet

 

Andebu Bondelag ble “nesten” årets lokallag. De fikk hederlig omtale. Lier Bondelag gikk av med seieren.

 

NB Årsmøte 060618 Delegasjonen fra Vestfold

Delegasjonen fra Vestfold på Bondetinget: Fra venstre: Arne Martin Malerød, Anne Aasnæs Andvik, Silje Eckdahl, Kari Lise Joarsdotter Breivik, Thorleif Müller, Anne Helene Bruserud, Svein Ivar Ånestad og Elin Røed


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag