Vestfold og Telemark Bondelags årsmøte – Stort engasjement!


Publisert: 20.03.2021

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad kunne ønske velkommen til konstituerende årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag 20.mars kl 12.00. Hun oppfordret til aktiv deltakelse og det fikk hun! Det måtte til slutt settes strek i generaldebatten.

Grunnlaget for debatten ble lagt allerede i de separate årsmøtene tidligere på dagen, blant annet i talene til fylkeslederne Aslak Snarteland og Thorleif Müller, innlegg fra Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag og fra fylkesordfører Terje Riis Johansen.

Fylkesordfører Terje Riis Johansen gratulerte Vestfold og Telemark Bondelag med konstituering og pekte på den viktige rollen Bondelaget spiller i Vestfold og Telemark. Han kunne berolige oss med at mye kommer til å bli som før selv om bondelagene nå slår seg sammen, og la til med et smil; -Vi kommer fortsatt til å irritere oss over svenskehandel og at vi gjerne skulle fått enda mer i alle jordbruksoppgjør!

Han trakk særlig fram arealpolitikk og naturbruksskolene våre som områder hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vestfold og Telemark Bondelag fortsatt må samarbeide godt.

Bjørn Gimming, 2.nestleder i Norges Bondelag var innom erfaringene fra et spesielt koronaår. Der det var forenklede jordbruksforhandlinger i fjor, forventer vi normale jordbruksforhandlinger i år. Han brukte også tid på å snakke om arbeidskraftsituasjonen, som har krevd mye arbeid det siste året, og som vi fortsatt må bruke mye tid på i 2021. Det nye næringspolitiske programmet til Norges Bondelag og arbeidet med klima var også tema som ble berørt.

Denne ordskyen beskriver litt rundt generaldebatten, som viste at det er stort engasjement for landbruket i Vestfold og Telemark.

God debatt ble det også rundt arbeidsplan, innkommende saker og 3 resolusjoner som ble behandlet i årsmøtet. Det ble stilt flere endringsforslag, hvor noen ble vedtatt og noen falt. Sånt skaper dynamikk i et årsmøte!

Vi kommer tilbake til resolusjonene i egne nettsaker.

Den formelle konstitueringen gikk heldigvis veldig greit. Vestfold og Telemark Bondelag ble enstemmig konstituert!

Valgkomitéen hadde gjort en grundig og god jobb og valget gikk i henhold til deres enstemmige innstilling.

Det betyr at Aslak Snarteland er historiens første fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag! Gratulerer! Her er nyvalgt styre i Vestfold og Telemark Bondelag:

Verv Funksj. Tid Navn Alder Lokallag Region Produksjon
Fylkesleder 1 Aslak Snarteland 55 Fyresdal Vest Telemark Melk/ storfe/sau
Styremedlem 1 Thorleif Müller 58 Nøtterøy og Tjøme Vestfold Jordbær
Styremedlem 2 Hege Gonsholt 53 Vinje og Tokke Vest Telemark Melk/storfe
Styremedlem 2 Silje Eckdahl 43 Borre og Undrumsdal Vestfold Kjøttfe/gras/hest/korn/bringebær
Styremedlem 1 Anne Birgitte Riis- Johansen 52 Gjerpen og Solum Grenland og Vestmar Melk/storfe
Styremedlem 2 Hans Jørgen Olsen Røren 54 Sem Vestfold Korn
Styremedlem 1 Inger Synnøve Johnsen 37 Våle Vestfold Storfe/Svin
Nestleder 1 Thorleif Müller
Vara for nestleder 1 Silje Eckdahl
1. varamedlem 1 Trude Flatland 35 Vinje og Tokke Vest Telemark Ammeku
2. varamedlem 1 Hans Kristian Berge 38 Tjølling Vestfold Grønt
3.varamedlem 1 Anne Helene Sommerstad Bruserud 27 Andebu Vestfold Svin / Korn

 

Thorleif Müller, tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag, ordfører Elisabeth Irgens Hokstad og Elin Røed, org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag var samlet i
Thorleif Müller, tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag, ordfører Elisabeth Irgens Hokstad og Elin Røed, org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag var samlet i “studio” på Grønt Fagsenter.
Valg, endringsforslag og resolusjoner ble vedtatt skriftlig via QuestBack. Elisabeth Larsen, førstekonsulent på fylkeskontoret var sjefen for dette!
Valg, endringsforslag og resolusjoner ble vedtatt skriftlig via QuestBack. Elisabeth Larsen, førstekonsulent på fylkeskontoret var sjefen for dette!
Gonsholt og Snarteland samlet på fylkeskontoret i Gvarv
Gonsholt og Snarteland samlet på fylkeskontoret i Gvarv
Siste dag på jobb som org.sjef, Jan Thorsen er ved godt mot!
Siste dag på jobb som org.sjef, Jan Thorsen er ved godt mot!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag