Vestfold og Telemark Bondelag støtter handlingsplan for å berge norsk geitehold


Publisert: 23.04.2021

Geita får politisk oppmerksomhet denne våren. Geitehold skal diskuteres på Stortinget, etter forslag om en handlingsplan for en tryggere og mer forutsigbar framtid for næringa.

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag oppfordrer stortingsrepresentanter fra alle parti om å bidra i debatten og vedta en konkret og forpliktende handlingsplan for en særegen og viktig disktriksnæring.

Antall geiter i Norge går ned, og det blir færre og færre geitebønder. I 2021 er det kun 272 gardsbruk med geitemjølkproduksjon igjen i Norge. Det er kritisk lavt. Blir det færre geitebruk, er det fare for at hele næringa blir borte. Det trengs en langt mer offensiv satsing på produktutvikling, markedsføring og salg av mjølk og kjøtt fra geiteholdet enn hva som er tilfelle i dag. TINE må konkretisere løftene om å satse på geitemjølk og få opp mjølkevolumet. Det må skapes verdier av kjeslakt. Sjøl om norske geiter er i verdenstoppen både når det gjelder mjølkekvalitet, helse og dyrevelferd, er det langt mellom geitemjølkproduktene i norske butikkhyller. Kjekjøtt er i beste fall bestillingsvare i enkelte dagligvarekjeder.

Geita er et unikt beitedyr som nytter ressursene i utmarka på en måte som ingen andre dyr klarer. Rammebetingelser som sikrer fortsatt beiting i fjellbygdene og i bratte bakker langs Vestlandsfjordene er avgjørende i ny handlingsplan. Det samme er styrking av geitebondens økonomi.

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ber Stortinget vedta en handlingsplan for en tryggere og mer forutsigbar framtid for geiteholdet. Det fortjener norske geiter og geitebønder.

Aslak Snarteland

Leder Vestfold og Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag