Vestfold Høyre og Vestfold Bondelag besøkte Stortinget


15.04.16. I går reiste Vestfold Høyre og Vestfold Bondelag sammen inn til Stortinget for å fortelle om viktigheten av en god politikk for landbruk og matindustrien i Vestfold. Det ble et godt møte og halvannen times prat med Svein Flåtten (H) om blant annet importvern, grøfting, fondsordning og ikke minst landbrukets plass i Høyres partiprogram.


Besøk på Stortinget f.v. Alf Johan Svele, Svein Flåtten og Thorleif Müller

Vestfold Høyres fylkesleder Alf Johan Svele (t.v) og Vestfold Bondelags leder Thorleif Müller (t.h) sammen med stortingsrepresentant Svein Flåtten (H).

 

Vestfold Høyre har ved flere anledninger gitt uttrykk for at landbruket og matindustrien er en viktig del av næringslivet i Vestfold. Onsdag dro derfor fylkesleder i Vestfold Høyre, Alf Johan Svele, sammen med leder og nestleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller og Harald Lie, for å snakke landbruk med Høyres stortingsrepresentanter. Kårstein Eidem Løvaas måtte melde avbud, men det ble et hyggelig møte med Svein Flåtten.

 

Importvern og artikkel 19 – forhandlingene kom raskt på agendaen. Senest sist uke gikk Findus ut og fortalte at uten fabrikkene i Norge, med sin store verdiskaping, ikke hadde overlevd uten importvernet på norske grønnsaker. Flåtten så ikke for seg de store endringene og han ga uttrykk for at han forstod behovet for importvern.

 

Det ble en god prat om fordeler ved å innføre en fondsordning. Flåtten lovte ikke at dette ville bli innført i år, men syntes en fondsordning knyttet mot viktige klima- og miljøtiltak i landbruket hørtes spennende ut. Han var tydelig på at landbruket kan bli bedre på klima og miljø, men alle var stolte over hva f.eks Greve Biogass og Vestfoldlandbruket har fått til sammen rundt biogassfabrikken i Tønsberg. Flåtten
var forsåvidt positiv og hadde forståelse for å øke tilskuddet til grøfting, da tiltaket både er positivt for produksjonen og i et klima- og miljøperspektiv.

 

F.v. Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, Alf Johan Svele, fylkesleder i Vestfold Høyre og stortingsrepresentant Svein Flåtten

Her ser vi f.v Harald Lie, nestleder i VB, Alf Johan Svele, fylkesleder i Vestfold Høyre og stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) i Stortingets korridorer.

 

Müller og Lie brakte naturlig nok det forestående jordbruksoppgjøret på banen og håpet at Høyre kunne legge litt mer press på FrP internt i regjeringen. De ga også beskjed om at det var viktig at Høyre, som presenterer seg som et næringsparti, får inn bedre formuleringer og løfter fokuset på norsk landbruk og norsk matindustri i sitt valgkampprogram før valget 2017.

 

Høyres fylkesleder Alf Johan Svele var aktivt med i debatten og understreket at en god landbrukspolitikk er en viktig sak for Vestfold Høyre.

 

-Alt i alt var dette et positivt møte hvor alle parter ga uttrykk for at landbruket er en viktig næring i Vestfold. Så gjelder det bare å rigge en politikk som sørger for at vi tar vare på næringa vår! Det var i hvert fall inntrykket Thorleif Müller og Harald Lie satt igjen med etter turen inn til Stortinget.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag