Vestfold Høyre møtte Bondelaget


01.03.14 Denne uka møttes Vestfold Høyre og Vestfold Bondelag til et dialogmøte om landbrukspolitikk. – Vi hadde en åpen og god tone, sier nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie. Det er tydelig at Vestfold Høyre ser på landbruket og matindustrien som en viktig del av næringslivet i fylket vårt.


Høyre 250214

Fra venstre: Lars Stokke, Alf Johan Svele, Elisabeth Hokstad, Harald Lie, Jon Olav Knotten; Tove Øygarden og Henriette Øygarden.

 

Presentasjon av Vestfoldlandbruket 

Fra Bondelaget møtte nestleder Harald Lie, styremedlem Elisabeth Hokstad og org sjef Elin Røed. De presenterte landbruket i Vestfold og betydningen råvareproduksjonen har for en omfattende næringsmiddelindustri som sysselsetter 2600 personer og omsetter for 13 mrd. Det ble også lagt vekt på at landbruket har vært igjennom en enorm teknologisk utvikling og at vi produserer mer mat på færre timer.

 

Se mer i brosjyra “Vi lager maten din”.   

 

Vestfold Høyre er opptatt av landbruket 

Fra Høyre møtte fylkesleder Alf Johan Svele som også er ordfører i Holmestrand. I tillegg møtte Jon Olav Knotten, Tove Øygarden, Lars Stokke og Henriette Øygarden. Flere hadde nær tilknytning til landbruket gjennom egen drift og alle var svært interessert i landbruk. Høyre og Bondelaget er klart enige om at målet er å produsere mer mat og å utnytte ressursene i landet på en god måte. Hvordan vi skal nå dette
målet ble grunnslaget for en god dialog. – Mye er vi allerede helt enige om, men på noen områder vil vi aldri bli enige, sa Alf Johan Svele. – Vi er opptatt av at vi må sette oss ned og diskutere og sammen finne gode løsninger.

Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele

 

 

Veien videre 

Både Vestfold Høyre og Bondelaget var fornøyd med møtet og var enige om at det er viktig med god kontakt videre. Selv om landbrukspolitikken stort sett er nasjonal, har fylkepolitikerne god kontakt med sine representanter på Stortinget. De er derfor interessert i å høre hva som er viktig for Vestfoldbonden eksempelvis i årets jordbruksoppgjør.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag