Vestfold fylkeskommune fikk nasjonal jordvernpris


02.10.17. Vestfold fylkeskommune ble torsdag tildelt tidenes første Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. –Regjeringen er avhengig av at kommuner og fylkeskommuner tar jordvern på alvor. Vestfold fylkeskommune inspirerer og motiverer også andre regioner og fylker. RPBA er nyskapende i forhold til retningslinjer på jordvern, og det er imponerende hvor mye dere har fått til i et
fylke med tett befolkning og stort press på arealene, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal til fylkesordfører Rune Hogsnes og resten av fylkestinget under overrekkelsen.


BLåfjelldal Hogsnes og Fylkestinget

Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Vestfold er nominert på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av matjordareal i fylkeskommunens Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Blåfjelldal og Hogsnes

Prisen ble delt ut av statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, i forbindelse med møte i fylkestinget i Vestfold torsdag 28. september. (Begge fotoene er hentet fra Vestfold Fylkeskommunes egne hjemmesider)

 

– Dette er en viktig pris for fylkestinget, fylkeskommunen, fylkesmannen og for kommunene i Vestfold. Det vi har fått til med RPBA, med samarbeidet og jordvernet som inngår her, er unikt i norsk sammenheng. Derfor er det veldig hyggelig og inspirerende å få anerkjennelse for arbeidet i form av jordvernprisen, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i en kommentar på nettsidene
til Vestfold Fylkeskommune.

 

I en gratulasjonshilsen til Vestfold Fylkeskommune skriver Vestfold Bondelag blant annet;

 

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA), og ikke minst prosessene som har vært knyttet til RPBA, har de siste årene bidratt til ekstra stort fokus på det å ikke bygge ned matjord i Vestfold. Det har gitt oss en arena til å forklare politikere og arealplanleggere hvorfor det å verne matjorda er så viktig.

 

Det å bli tildelt tidenes første nasjonale jordvernpris forplikter! På tross av de mange gode intensjonene i RPBA havnet jo alt for mye matjord inn i kommuneplanene allerede i første rullering etter at dere vedtok RPBA i 2013. Det viser at vestfoldsamfunnet fortsatt har mye å bevise når det gjelder «jordvern i praksis»! Det er bra å se at dere har fokus på dette nå når RPBA revideres.

 

Vi benytter anledningen til å minne om at RPBA ikke bare skal hindre nedbygging av matjord. Samfunnsmål nr 2 slår fast at matjordarealet skal være økt i 2040. Klarer ansvarlige arealplanmyndigheter den biten så skal vi klare vår samfunnsoppgave nr 1; nemlig å produsere mer mat i takt med en økende befolkning. Vestfold Bondelag og fylkets mange matjordvenner lover at vi skal bidra så godt vi kan slik at matjorda fortsatt kan brukes til matproduksjon
i fremtiden.

 

Gratulerer med Nasjonal jordvernpris!

 

Forside RPBA 400

Jordvern Vestfold har laget en egen side om Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) hvor noen av de nye grepene som er gjort for jordvernet er beskrevet.

Denne siden vil bli oppdatert når RPBA er revidert.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag