Vestfold Bygdeungdomslag på landsstevne


01.08.17 Norges Bygdeungdomslags årsmøte med påfølgende landsstevne ble avholdt i midten av juli. Denne gangen på Jørstadmoen i Oppland. De kan nå se tilbake på ei fantastisk uke på Jørstadmoen og gleder seg over at det ble 2042 deltakere i 2017! Totalt var over 2600 personer innom stevnet gjennom Bygdedagen, åpne fester og Veteranfesten. Fra Vestfold deltok 138 ungdommer. Vestfold
stakk av med flere priser og pallplasser i tevlinger.


NBU-klubba til Vestfold Bygdeungdomslag 

Vestfold BU fikk NBU-klubba utdelt på årsmøtet. Prisen utdeles til et fylke som har utmerket seg innen verving, aktivitet, tevling og dugnad! Fylkesstyret vil takke alle lokallag og medlemmer som har bidratt og gjort dette mulig.

 

NBU 17 Klubba til Vestfold BU

Utsendinger fra Vestfold mottar klubba

 

Tevlingspris til Stokke og Andebu Bygdeungdomslag 

Denne NBU-prisen henger høyt. Dette lokallaget har jobba godt med tevlingsarrangement og tevlingskurs det siste året. På årsmøtet mottok de heder og ære, samt kr 5000 til lokallaget.

 

NBU 17 Tevlingspris til Stokke og Andebu

Sondre Klaseie (til venstre) er tevlingsleder i NBU og deler ut prisen til Harald Jacobsen, Taran Leegaard, Anne Helene Sommerstad og Jon Olav Svartdal fra Stokke og Andebu BU.

 

Vestfold BU kan motorsag 

På tevlinger i motorsag gjorde vestfoldingene seg bemerket. Under er flere av pallplassene.

Her er oversikt over tevlingsdeltagere fra Vestfold

Her er link til alle tevlingsresultatene (vil bli oppdatert)

 

NBU 17 Andreplass i motorsag

I motorsag, lag junior tok Ole K Johansson, Ida Kristine Myhre og Nils Kalager 2.plass!

NBU 17 Førsteplass

I motorsag, lag senior tok Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Carl-Henrik Gjelstad og Anders Farnes 1.plass. På 3.plass kom Espen Henriksen, Elise Røisgård Kirkevoll og Joachim Røed Hansen. Alle fra Vestfold, selvfølgelig!

 

NBU 17 Nordisk i motorsag

Det var også nordisk mesterskap i motorsag, hvor Anne-Helene Sommerstad Bruserud tok 2.plass i dameklassen!

 

NBU 17 Farnes vant Stihl-cup

Anders Farnes stakk av med 1.plass i seniorklassen i Stihl-cupen

 

NBU 17 1. og 3. plass i Stihl-cup

Anne-Helene Sommerstad Bruserud tok 1.plassen og Elise Røisgård Kirkevold tok 3.plassen i dameklassen i Stihl-cupen.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag