Vestfold Bondelags årsmøte 2019


14.03.19. Vestfold Bondelags Årsmøte 2019 ble onsdag avholdt på Gjennestad vgs i Stokke. Mange tema ble berørt; alt fra trender som påvirker tilliten til norsk matproduksjon, til hvordan vi skal tilpasse oss regionreformen, kanaliseringspolitikk, klima og karbonbinding. Både leder og nestleder ble gjenvalgt. 


Årsmøte VB 2019 Knut Olav Omholt ledet årsmøtet

Det var Knut Olav Omholt som ledet Årsmøtet 2019. Fylkesstyret satt som vanlig foran i salen.

 

Årsmøte VB 2019 Salen

Det var 45 årsmøteutsendinger og nesten like mange gjester som fyllte gymsalen på Gjennestad.

 

Årsmøte VB 2019 Anne Zondag samfunnsanalytiker i MatPrat

Et av temaene som ble belyst i årsmøtet var “Tillit og omdømme til norsk mat”. Over ser vi Anne Zondag, samfunnsanalytiker i MatPrat, som hadde en veldig spennende innledning. -Vi må være bevisste på at dagens forbrukere ikke bare kjøper mat for å bli mette. Norsk mat og den norske bonden har god standing, men må være bevisste på at dagens forbrukere ikke bare vil ha “norsk”. Stadig flere er opptatt av at maten skal gi oss best mulig
helse og samtidig være produsert bærekraftig og med minst mulig klimaavtrykk, var noe av det Zondag kunne fortelle.

 

Årsmøte VB 2019 Tom Roterud KSL Matmerk

Tom Roterud er KSL-sjef i MatMerk. Han jobbet på Bondelagskontoret i Vestfold i 1994 og følte han kom “hjem”. Roterud trakk fram betydningen av «Nyt Norge», som nå har vært 10 år i Norge. 9 av 10 kjenner dette merket nå. Det at Nyt Norge er koblet opp mot KSL, bondens kvalitetssystem, gjør at forbruker stoler på merket. Roterud var også opptatt av hvilke kanaler vi bruker for å skape tillit hos forbruker og viste til at et innslag i
podcasten til Tusvik&Tønne kan være minst like viktig som et innslag på Dagsrevyen for å nå viktige målgrupper.

 

Det er allerede laget egne saker på

Årsmøte VB 2019 Silje Eckdahl resolusjon

Fra 1.januar 2020 slår fylkene Vestfold og Telemark seg sammen til et fylke som en del av regionreformen. Norges Bondelag skal avgjøre hvordan Bondelaget skal tilpasse seg dette når Bondetinget samles til sommeren. Årsmøtet i Vestfold Bondelag ble derfor utfordret til å mene noe om dette. Nestleder Silje Eckdahl leste opp et forslag til resolusjon som slår fast at Vestfold Bondelag støtter at fylkeslagene i Vestfold og Telemark slår seg sammen, senest
på fylkenes årsmøter i 2021.

 

Årsmøtet vedtok resolusjonen som kan leses her 

 

Årsmøte VB 2019 Aslak Snarteland hilser

Aslak Snarteland, fylkesleder i Telemark Bondelag, var gjest. Han takket for godt samarbeid så langt og så fram til enda tettere samarbeid i året som kommer. Han fortalte litt om status og innstilling til regionreformen i Telemark Bondelag. De har årsmøte i slutten av neste uke.

 

Årsmøte VB 2019 Birte Usland NB

Årsmøtet hadde besøk av Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag. Hun delte noen tanker rundt årets jordbruksoppgjør og det at vi skal forhandle med en flertallsregjering og minister i fra KrF.

Årsmøte VB 2019 Innlegg fra utsendingene

Det var mange gode innlegg i generaldebatten!

 

Årsmøte VB 2019 Engasjert sal

Godt engasjement og god stemning i salen.

 

Årsmøte VB 2019 Hilsener fra gjester

Mange av gjestene, både politikere og fra samarbeidende organisasjoner, kom med hyggelige hilsener.

 

Årsmøte VB 2019 Elisabeth Kværne fra Gjensidige ga og fikk blomstter

En av de som både ga og fikk blomster var Elisabeth Kværne. Etter 35 år som ansatt i Gjensidige går hun av med pensjon nå i vår. Kontoret v/ org.sjef Elin Røed takket Kværne for godt samarbeid. -Det er nok få, om noen i det hele tatt, som har vervet flere medlemmer til Vestfold Bondelag enn deg, poengterte Røed.

 

Årsmøte VB 2019 Det stemmes

Valgene på leder, nestleder og styremedlemmer foregår skriftelig og foregikk uten dramatikk.

Årsmøte VB 2019 Nytt styre800

Det var stort sett gjenvalg i år. Her er Vestfold Bondelags styre for 2019/20, f.v nestleder Silje Eckdahl, Karine Huseby, Jon Olav Svartdal (VBU), Inger Synøve Johnsen (ny 2.vara), Hans Jørgen Olsen Røren (1.vara), Anne-Helene Sommerstad-Bruserud og leder Thorleif Müller. I tillegg er Arne Martin Malerød styremedlem og Svein Holmøy 3.vara.  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag