Vestfold Bondelags aksjonsgruppe


14.03.17. I forrige uke samlet “Aksjonsgeneral” og nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie, aksjonsgruppa til planleggingsmøte for aksjoner ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene. -Målet for Bondelaget er påvirkning i forkant slik at vi får et bedre tilbud fra staten i år, sier Harald Lie, -slik at det er mulig å inngå en avtale. Men er det nødvendig å bryte, må aksjonsplanene være klare
og lokallaga motiverte!


Aksjonsgruppa Jordbruksoppgjøret 2017

Fra venstre: Erik Grytnes (Andebu), Ellen A. Dieset (Lardal), Anne Aa. Andvik (Ramnes), Harald Lie (Fylkesstyret), Hans Edv. Moe Østby (Sandar) og Jon Olav Svartdal (Vestfold Bygdeungdomslag)

 

 

Aksjonsberedskap i fylket 

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet ei aksjonsgruppe. Denne gruppa har vært samlet for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold. Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette har vi tydelig sett under tidligere aksjoner. Det er derfor et viktig poeng for
Vestfold Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

 

Innspill til forhandlingene 

Lokallaga i Vestfold hadde frist 24. februar for å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. 15 av 18 lokallag har sendt skriftlig innspill. Dette viser at Vestfold Bondelag har et fungerende medlemsdemokrati og at det er engasjement i alle ledd i organisasjonen.

 

Gangen i forhandlingene  

I slutten av april leverer landbruket sitt krav til Staten. Statens tilbud kommer i begynnelsen av mai. Da kan Bondelaget velge å gå til brudd med en gang, eller de kan velge å forhandle. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det blir jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag