Vestfold Bondelags aksjonsgruppe er igang


05.03.15 Denne uka har det vært møte i aksjonsgruppa. “Aksjonsgeneral” Harald Lie samlet fire lokallagsledere og to fra kontoret til planleggingsmøte for aksjoner ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene. -Målet for Bondelaget er påvirkning i forkant slik at vi får et bedre tilbud fra staten i år, sier Harald Lie, -slik at det er mulig å inngå en avtale. Men er det nødvendig å bryte, må aksjonsplanene
være klare og lokallaga motiverte!


Aksjonsgruppe møte 02 03 2015

Org sjef Elin Røed informerer om aksjonsplanene til Norges Bondelag. Fra venstre Andreas Gran (Ramnes), Andreas Botne (Sandar), Rigmor Freberg (Borre og Undrumsdal), Tor Anton Stensholt (Lardal) og Camilla Røed (Botne og Hillestad). Harald Lie med ryggen til.

 

Årets jordbruksforhandlinger  

Det er stor usikkerhet rundt årets forhandlinger. Bruddet i fjor kom som et resultat av et tilbud som innebar kutt i overføringer og en stor omfordeling av midler fra små til store bruk. Avtalen som  kom istand mellom regjeringspartienen og støttepartiene før Stortinget behandlet jordbruksoppgjøret, gjør at mange som håper på et bedre tilbud fra Staten i år. Likevel er det få signaler fra regjeringspartiene om at de er villige
til å gi mer. -Landbruket må vente seg et sterkt krav til effektivisering i årets jordbruksoppgjør, sa Sylvi Listhaug på konferansen Mat og Landbruk i januar. Vestfold Bondelag håper på et godt tilbud og en avtale, men er innstilt på å måtte aksjonere dersom det blir nødvendig med et brudd.

 

Aksjonsberedskap i fylket 

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet ei aksjonsgruppe. Denne gruppa var samlet på mandag for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold. Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette har vi tydelig sett under tidligere aksjoner. Det er derfor et viktig poeng for Vestfold
Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

 

Innspill til forhandlingene 

Lokallaga i Vestfold hadde frist 20. februar for å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. 14 av 18 lokallag har sendt skriftlig innspill. Dette viser at Vestfold Bondelag har et fungerende medlemsdemokrati og at det er engasjement i alle ledd i organisasjonen. Vestfold Bondelag har styremøte i dag, torsdag 5. mars, og skal vedta fylkets uttalelse som sendes Norges Bondelag.

 

Gangen i forhandlingene  

I slutten av april leverer landbruket sitt krav til Staten. Statens tilbud kommer i begynnelsen av mai. Da kan Bondelaget velge å gå til brudd med en gang, eller de kan velge å forhandle. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det blir jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag