Vestfold Bondelag trenger 12 nye medlemmer før jul!


11.12.13 Vi tør å spørre: – Er du medlem i Bondelaget? Vestfold trenger 12 nye medlemmer før jul for å nå målet om å være 3150 medlemmer ved årsskiftet. Er du ikke medlem, meld deg inn på nettet eller ring til fylkeskontoret. Er du medlem og vil hjelpe oss å nå målet? Prøv å verve noen som har hjerte for landbruk og matproduksjon. Det kan være ektefelle, samboer, ungdommer, pensjonister,
noen som er oppvokst på gård eller andre som vil støtte Bondelaget.


 

Hvordan kan du bli medlem?
Ring til fylkeskontoret:
333 63200

 

Du kan også melde deg inn på Bondelagets nettsider

Hvordan verve andre?
Kjenner du noen du kan spørre om de vil være medlem? Da kan du melde dem inn. Oppgi at du er verver, slik at du kan hente ut vervepremien. For hvert medlem du verver, får du et gavekort på kr 400,- på Felleskjøpet. I tillegg får du Bondelaget populære BONDE-T-skjorte. Les mer om verving på Bondelagets nettsider. Motta T-skjorte og gaverkort på kr 400,- i FK-butikken som vervepremie

 

Hvorfor være medlem i Norges Bondelag? 
Det er mange gode grunner til å være medlem i Norges største interesseorganisasjon for landbruk og matproduksjon. Vi vil nevne:
 • Vi er over 61 000 medlemmer, og vi er godt organisert
 • Vi er en demokratisk organisasjon
 • Vi har innflytelse i saker som angår landbruk og matproduksjon
 • Vi gjør landbruket synlig
 • Vi mobiliserer til kampanjer og aksjoner
 • Vi hjelper enkeltmedlemmer i vanskelige saker
 • Vi gir faglig og sosialt felleskap
 • Vi har framforhandlet gode rabattordninger

Hvorfor være medlem hvis jeg ikke er bonde?
Omtrent halvparten av medlemmene våre er ikke bønder og er personlige medlemmer. At så mange uten egne eierinteresser i landbruket ønsker å støtte norsk landbruk på denne måten, gir Norges Bondelag ekstra styrke. Det gjør Norges Bondelag til noe mer enn en fagforening for bønder.

Norges Bondelags sentrale oppgave er å jobbe for økonomiske og sosiale rammebetingelser som kan sikre rekruttering til landbruksnæringa. Dette er viktig for alle som ønsker aktivt landbruk i hele landet. Norges Bondelag arbeider i tillegg for:
 

 • At forbrukerne skal sikres trygg og ren mat som de vet hvor kommer fra
 • Livskraftige bygdesamfunn i hele landet
 • Et sterkt jordvern
 • Sikre markedet for norske landbruksprodukter
 • Synliggjøre norsk matproduksjon for forbrukere
 • Skape vekst for nye næringer, som lokalmat, gårdsturisme og Inn på tunet

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag