Vestfold Bondelag støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa


05.11.16 Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram i går, anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl. -Vi støtter at pelsdyrhold blir videreført som en lovlig næring i Norge, sier fylkesleder Thorleif Müller. – Det er viktig at vår strenge standard på dyrevelferd overholdes, og det er i utganspunktet positivt at meldinga foreslår ytterligere tiltak for
bedre dyrevelferd.

Les mer hos Norges Bondelag  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag