Vestfold Bondelag skuffet over kritisk lavt tilbud


05.05.15. -Tilbudet svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter. Vi er svært skuffa over at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norske ressurser på alvor, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. -Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten og vurdere om det er grunnlag for forhandlinger. Et tilbud med en ramme på kun 90 millioner er et kritisk lavt utgangspunkt. 


Fylkesleder Thorleif Müller og nestleder Harald Lie i Vestfold Bondelag mottok i dag Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør

-Dette er svært negative signaler til Vestfolds bønder. Det er liten satsing på produksjon av matkorn som er vesentlig for norsk selvforsyning, sier fylkesleder Thorleif Müller i Vestfold Bondelag (t.v på bildet over). Sammen med nestleder Harald Lie fulgte han i dag med da Staten overleverte sitt tilbud til landbruket i årets jordbruksoppgjør. 

 

Kravet fra jordbruket legger opp til å redusere inntektsavstanden mellom bonden og andre grupper.  Regjeringa foreslår i stedet å kutte dramatisk i overføringene og tilbyr i underkant av 6 000 kroner per årsverk, noe som er 10.000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som har hatt en vekst på 16 100 kroner.

 

 

-Stortingets flertall har gitt landbruket en klar bestilling om å produsere mer mat på norske jorder og beiter. Vi tar det på alvor i vårt krav. Jorda er spredt over hele landet, og for å kunne utnytte den, prioriterer vi økt lønnsomhet for et mangfold av både mindre og større gårdsbruk. Med dette tilbudet vil bli bonden bli hengende enda mer etter andre i samfunnet.

 

Ser bort fra korn og klima 

Jordbruket prioriterer økt kornproduksjon og klimatiltak i sitt krav. Kornbøndene ligger ikke an til å få noen særlig inntektsvekst, og regjeringa bruker bare småpenger på klima. Korn er avgjørende for å øke selvforsyningen fordi det brukes direkte til mat. I Vestfold er det over tusen små og store kornprodusenter som i dag er skuffa over at det kun er foreslått en prisøkning på 8 øre kr kg matkorn.

 

-Når regjeringa ikke støtter satsinga vår på kornbøndene, ser de i realiteten bort fra sin egen regjeringserklæring med mål om økt norsk selvforsyning. Vi må dessuten tilpasse produksjonen til en ny klimavirkelighet, og bidra til å kutte klimautslippene. Regjeringa viser ingen ny vilje til å ta klimautfordringene på alvor, sier Thorleif Müller.  

  

Vil vurdere tilbudet 

Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten og vurdere om det er grunnlag for forhandlinger. Et tilbud med en ramme på kun 90 millioner er et kritisk lavt og krevende utgangspunkt for videre forhandlinger.

 

Møte med lokallagene i kveld 

Landbrukets krav bygger på mange og grundige innspill fra lokallag i hele landet. Vestfold Bondelag inviterer derfor representanter fra lokallagene til møte i kveld hvor Statens tilbud presenteres og sammenlignes med jordbrukets krav.

 

  

Fakta:  

  • Jordbrukets krav har en ramme på 950 millioner kroner hvor 380 millioner er økte inntektsmuligheter i markedet og 490 millioner kroner er økte budsjettoverføringer.
  • Regjeringen tilbyr en ramme på 90 millioner kroner. Rammen betyr et reelt kutt i overføringene på 110 millioner kroner og økte inntektsmuligheter i markedet på 190 millioner kroner.
  • For å redusere inntektsavstanden mellom bonden og andre grupper i samfunnet la kravet opp til inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk.
  • Tilbudet fra staten betyr i underkant av 6 000 kroner per årsverk. Det er 10 000 kroner mindre enn hva andre grupper får i 2016.
  • Kravet fra jordbruket tar utgangspunkt i en kronemessig lik inntektsutvikling sammenliknet med andre grupper. Prosentvis lik utvikling øker avstanden siden bondens inntekt i utgangspunktet ligger lavt.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag