Vestfold Bondelag og Sikringsradioen


02.12.16 Denne uka var Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen hos Vestfold Bondelag. Tradisjonelt brukes Sikringsradioen av skogsarbeidere og jegere som oppholder seg i områder uten mobildekning. – Erfaringer i høst med bortfall av strøm, mobil og nett i store deler av fylket, gjør at mange tenker på alternative kommunikasjonsmuligheter, sier org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. – Det nye nødnettet er for myndigheter og nødetater,
mens Sikringsradioen kan være et godt alternativ for bønder og privatpersoner. I en situasjon der telekom-tjenestene er nede, vil man via Sikringsradioen ha mulighet til kontakt med nødsentralen og den kan brukes til intern kommunikasjon på gården.


Sikringsradioen. Møte 281116

Org sjef Elin Røed og Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen hadde møte hos Vestfold Bondelag denne uka

 

God dekning i Vestfold 

Her i fylket har Sikringsradioen to radiolag. Det er Lardal/Larvik/Siljan og Nordre Vestfold. Sikringsradioen har tre sendere i drift i Vestfold:

– Jordstøyp i Kvelde, kanal 7

– Ruketuten i Lardal, kanal 8

– Eplerød i Hillestad, kanal 2

Det er over 800 Sikringsradioer i drift og disse er spredt over hele fylket.

 

Bruk ved bortfall av telekom-tjenester 

Vi har erfart at både fasttelefon, mobil og nett kan være ute av drift, for eksempel i forbindelse med strømbortfall. Senderne til Sikringsradioen forsynes av solceller og vindmøller i tillegg til lang batterikapasitet, og vil virke selv om strøm og telenett er nede.

 

Sikringsradioen er utstyrt med nødknapp og id-nummer. Dersom du kommer ut for situasjoner der du trenger hjelp, kan du aktivere nødknappen og 110-sentralen mottar alarm med ditt id-nummer. Vaktsentralen finner personopplysninger i sentralt register og tar umiddelbar kontakt via sambandet for å rekvirere nødvendig hjelp.

 

Sikringsradioen gir muligheter for styrket beredskap og sikkerhet når mobiltelefoner og fasttelefoner faller ut. I en slik situasjon vil mange skru på Sikringsradioen og lytte etter aktivitet. Det fikk vi sett verdien av når strøm og e-kom falt ut i store deler av fylket første helgen i november. Da tok flere kommuner og beredskapsetater i bruk Sikringsradioen som beredskapssamband.

 

Årets julegavetips 

Ønsker du deg Sikringsradio til jul, eller er det noen du er glad i som budre hatt en? Ta kontakt med Ole Petter Skjerven som informasjon og tilbud på radio.

mailto:opskj@online.no eller 918 37 950

 

Sikringsradioens nettsider

Her finner du mer informasjon, blant annet som korte filmsnutter

 

Sikringsradioene testing av ny antenne på Ruketuten

Testing av ny antenne på Ruketuten i Lardal

Sikringsradioen GPS signal fra radio

Slik får 110-sentralen nødsignal fra en Sikringsradio.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag