Vestfold Bondelag møtte Vestfold Arbeiderparti


04.11.16 De politiske partiene er i full gang med å skrive partiprogram til valget 2017. Det er viktig for Vestfold Bondelag at flest mulig partier har gode mål og tiltak for landbruk og matproduksjon i Norge. På tirsdag møtte Vestfold Bondelag Arbeiderpartiet i fylket, ved Arve Høiberg og Lozan Balysani. På møtet som var på Grønt Fagsenter, fikk Bondelaget komme med konkrete innspill til programprosessen. Ikke overraskende var tollvernet
et sentralt tema, og Findus ble tatt fram som et godt eksempel.


Møte AP og VB 011116

Fra Vestfold Arbeiderparti møtte Arve Høiberg (opposisjonsleder Fylkestinget og foreslått 4. kandidat) og Lozan Balysani (organisasjonsmedarbeider i Vestfold AP og foreslått 3. kandidat). De møtte fylkesleder Thorleif Müller, nestleder Harald Lie og org sjef Elin Røed.

 

Landbruk og matindustri i Vestfold 

Thorleif Müller innledet møtet med å fortelle om omfanget av landbruket og matindustrien i Vestfold. 20 prosent av matkornet og 25 prosent av grønnsakene i Norge produseres i Vestfold. Råvarene fra landbruket gir grunnlag for over 2500 sysselsatte i næringsmiddelindustrien i Vestfold. Arbeiderpartiet er svært oppptatt av disse arbeidsplassene og har tett kontakt med NNN (Norsk nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)

 

Bærebjelkene i den norske landbruksmodellen 

Vestfold Bondelag er opptatt av å ta vare på den norske landbruksmodellen og ber alle partier om å ta vare på bærebjelkene i den:

  • Importvernet sikrer matproduksjon i alle deler av landet, nasjonal matvareberedskap og norsk råvareproduksjon med prisuttak i markedet
  • Jordbruksavtalen med prisforhandlinger og budsjettoverføringer sikrer en forpliktende samhandling mellom næring og myndigheter om landbrukspolitikken
  • Juridiske virkemidler og eiendomspolitikk. Fordeling av eierskap til ressurser på mange gir verdiskaping og vekst i hele landet
  • Markedsordningene sikrer bonden avsetning uavhengig av geografisk plassering, og gir stabile og forutsigbare priser for bonde, industri og forbruker.

Arbeiderpartiet fikk også med synspunkt på flere andre tema som er vikitg for vestfoldbonden, som kornøkonomi, ønske om fondsordning, klimatiltak og matvaresikkerhet. Det ble en grundig diskusjon på hvordan vi kan øke matproduksjonen basert på norske ressurser.

 

Vestfold Arbeiderparti tar med seg innspillene i den videre programprosessen. Det endelige programmet blir vedtatt på landsmøtet 20,-23. april 2017.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag