Vestfold Bondelag møtte Venstre


09.12.16. Vestfold Venstre stilte mannsterke da de tirsdag kveld møtte Vestfold Bondelag. Venstre sitter i en nøkkelrolle på Stortinget denne perioden og har ved flere anledninger vist at de støtter landbruket i viktige saker. Det ble spennende diskusjoner om bærebjelkene i norsk landbruk, ny jordbruksmelding og Venstres arbeid med partiprogram før Stortingsvalget 2017.


Fylkeslederne Magdalena Lindtvedt og Thorleif Müller fant tonen

Magdalene Lindtvedt, fylkesleder i Vestfold Venstre og Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag hadde ikke problemer med å finne tonen!

 

Landbruk og matindustri i Vestfold 

Thorleif Müller innledet møtet med å gi skryt til Venstre for at de ved flere anledninger har gjort en viktig jobb for norsk landbruk i denne Stortingsperioden. Senest nå i budsjettforhandlingene.

 

Deretter fortalte han om omfanget av landbruket og matindustrien i Vestfold. 20 prosent av matkornet og 25 prosent av grønnsakene i Norge produseres i Vestfold. Råvarene fra landbruket gir grunnlag for over 2500 sysselsatte i næringsmiddelindustrien i Vestfold. 

 

Kari Lise J Breivik Carl Otto Kielland og Jan Rune Traa 

I tillegg til fylkeslederne stilte styremedlem Kari Lise J. Breivik (t.v på bildet over) og org.sjef Elin Røed fra Bondelaget. På bildet over ser vi Venstres fylkesstyremedlemmer Carl Otto Kielland og Jan Rune Traa. 

 

Bærebjelkene i den norske landbruksmodellen og Venstres partiprogram

Vestfold Bondelag er opptatt av å ta vare på den norske landbruksmodellen og ber alle partier om å ta vare på bærebjelkene i den:

  • Importvernet sikrer matproduksjon i alle deler av landet, nasjonal matvareberedskap og norsk råvareproduksjon med prisuttak i markedet
  • Jordbruksavtalen med prisforhandlinger og budsjettoverføringer sikrer en forpliktende samhandling mellom næring og myndigheter om landbrukspolitikken
  • Juridiske virkemidler og eiendomspolitikk. Fordeling av eierskap til ressurser på mange gir verdiskaping og vekst i hele landet
  • Markedsordningene sikrer bonden avsetning uavhengig av geografisk plassering, og gir stabile og forutsigbare priser for bonde, industri og forbruker.

Venstre spilte i sin tid en avgjørende rolle i den såkalte “ostetoll-saken”. Det ble en fin prat om tollvernets betydning for f.eks Findus og verdiskapingen i Vestfold.

 

Vestfold Bondelag hadde satt seg grundig inn i Venstres førsteutkast til partiprogram foran høstens Stortingsvalg og det ble gode diskusjoner om hvordan Venstre på en best mulig måte bærebjelkene i norsk landbruk.

 

Møte med Venstre

Venstre fortsatte med ordinært styremøte etter møtet fra Bondelaget og på bildet over ser vi f.v Kåre Pettersen, Joachim Bræk Poppe-Holmedahl, Elin Berg Schmidt, Anniken Stokke Lunde og fylkesleder Magdalena Lindtvedt. Karin Frøyd kom etter at bildet var tatt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag