Vestfold Bondelag møtte stortingsbenken


Publisert: 13.01.2023

Landbruket er ei politisk næring, og det meste av landbrukspolitikken er nasjonal. Vestfold Bondelag er derfor opptatt av å ha god kontakt med våre Stortingsrepresentanter. Fredag fikk Vestfold Bondelag møte Vestfolds stortingsrepresentanter på et møte i Tønsberg. Fra Vestfold Bondelag deltok fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren, styremedlem Hans Kristian Berge og orgsjef Elin Røed

Ros til regjeringen

Det har vært et spesielt tøft og usikkert år for landbruket i Vestfold. Stor kostnadsøkning gjorde bøndene usikre på om det i det hele tatt ville lønne seg å så korn i vår. Hans Jørgen Olsen Røren ga regjeringen ros for at de har prioritert landbruket i år, både gjennom forhandlingene og strømstøtte. Dessverre drukner gleden over dette i fortsatt økte kostnader og usikkerhet.

Matberedskap

Internasjonal uro og usikkerhet, samt konsekvensene av klimaendringer for matproduksjon, har gjort politikere og befolkingen mer bevisste på at vi må produsere mer mat til egen befolkning. Vestfold har en produksjon som er av nasjonal betydning, – spesielt på korn og grønnsaker. – En løpende matproduksjon er den beste beredskapen, sa Røren. Det var også enighet rundt bordet om at Norge bør ha beredskapslager på korn, og at vi trenger mer kunnskap om det er best å ha nasjonale lagre eller mer lagring på den enkelte gård. – Utredning på dette er i gang, kunne Kathrine Kleveland fra SP forsikre om.

Jordbruksforhandlingene 2023

Stortingspolitikerne etterspør hva som blir viktig for vestfoldbonden i årets jordbruksoppgjør. Vestfold Bondelag vil høre egne lokallag før de vil si noe konkret. Røren og Berge var likevel tydelige på at prinsippene står fast. Vi vil også i 2023 kreve full kostnadskompensasjon, inntektsutvikling som andre i kroner og fortsette tetting av inntektsgapet. Et godt jordbruksoppgjør en avgjørende for å få unge bønder til å satse. Gjennomsnittsalderen for bønder er dessverre høy, -og øker. Hans Kristian Berge la i møtet vekt på de som har investert og de som skal investere. – Når en bonde i Vestfold investerer i nytt husdyrbygg eller drivhus, er det så store beløp at vi ikke har råd til å slutte, fortalte Hans Kristian Berge. – Da må vi ha forutsigbarhet for at produksjonen lønner seg.

Hans Jørgen Olsen Røren, Hans Kristian Berge og Elin Røed la fram status for satsningsområdene i Landbrukets Klimaplan for stortingsbenken

Delen av “benken”. Truls Vasvik (AP), Grete Wold (SV) og Kathrine Kleveland (SP). Erlend Larsen (H) var også til stede.

 

Takk til Kathrine Kleveland for lån av bilder. Bondelaget glemte å knipse underveis i møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag