Vestfold Bondelag møtte MDG


24.10.14 Onsdag hadde Vestfold Bondelag møte med Miljøpartiet De Grønne. På bilde ser dere styremedlem Elisabeth I Hokstad sammen med Kaare Vennerød og Anne Skottvåg som er talspersoner for MDG i Vestfold. Tema for møtet var innspill til fylkespartiprogrammet, men også det ble også tid til å diskutere nasjonal politikk.


MDG 221014

Alle ville være med på bildet, så det ble en selfi. Fra v: Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag, Kaare Vennerød, talsperson i MDG, Elisabeth Hokstad, styremedlem Vestfold Bondelag og Anne Skottvåg, talsperson i MDG.

 

Grønne verdier 

Fylkesbondelaget har invitert til møter med alle de politiske partiene i Vestfold for å komme med innspill på saker som er viktige for landbruksnæringa i fylket. Partiene er i gang med å skrive program til fylkestingsvalget og MDG satte stor pris på å få konkrete innspill på tema som berøres av fylkespolitikken.  – Når man møter politikere med forankring i de grønne verdiene er det svært lett å bli
enige om et sterkt jordvern, at Vestfold må ta sin del av en økt matproduksjon og at naturbruksutdanningene er viktige for framtida, sier Elisabeth I Hokstad. – Det var også interessant å lære mer om hvordan MDG har en idealistisk tilnærming til disse spørsmålene. – Jeg tror det er viktig med en fortsatt dialog der vårt praktiske syn på hvordan man forvalter jorda kan være med å utfylle den mer teoretiske tilnærmingen man får
av å lese seg til disse synspunktene. 

 

Miljøpartiet De Grønne 

MDG legger stor vekt på kunnskap og forskning som grunnlag for sine synspunkter og hadde stor forståelse for at en demokratisk organisasjon som Bondelaget taler på vegne av større grupper enn de enkeltbøndene landbruksminsiteren støtter seg på når hun utformer politikk. Det ble også tid til litt informasjon om hvordan den nasjonale landbrukspolitikken er utformet, men dette må vi komme tilbake til i senere møter. MDG er en del av en
lang tradisjon med Gønne partier i Europa, selv om det er første perioden de er representert på Stortinget i Norge. De er nå i ferd med å stille lister til fylkestinget og i de fleste av kommunene i Vestfold.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag