Vestfold Bondelag møtte KrFs programkomité


27.11.14. I forbindelse med innspill til fylkespartiprogrammet fikk Vestfold Bondelag tirsdag kveld et møte med Kristelig Folkepartis programkomité. Bondelaget er partipolitisk nøytralt og har medlemmer i alle partier. Men KrF fikk ros for at de i dagens politiske situasjon har tatt et tydelig standpunkt som et mat- og landbruksvennlig parti.


Vestfold Bondelag møtte KrFs valgkomité

Her ønsker Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, programkomitéen i Vestfold KrF velkommen til Grønt Fagsenter. Foran f.v Jon Åsheim, Annemor Skauen, Lars Olav Bøe, Lina Bringsli, Hans Hilding Hønsvall, Ieva Fredriksen og Ole Døvik. 

 

Ros til KrF 

– Dere skal vite at vi legger merke til KrFs engasjement og støtte i mat- og landbrukspolitikken om dagen, skrøt nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie, da KrFs programkomité i går avholdt møte på Grønt Fagsenter i Stokke. Vestfold Bondelag var invitert til å legge fram sitt innspill til fylkespartiprogrammet i starten av møtet.

 

I dagens politiske situasjon, hvor KrF, sammen med V, samarbeider med regjeringen og ligger i en vippeposisjon for å skaffe regjeringen flertall, er partiet svært viktig mtp hvilke mat- og landbrukspolitikk regjeringen faktisk får gjennomført. Innledningsvis ble det derfor naturlig å diskutere en del av de viktige politiske sakene som nå kastes opp fra landbruks- og matministeren.

 

Rådgiver Amund Kind var også med og la fram hovedpunktene i Verdiskapingsrapporten som Vestfold Bondelag, sammen med NHO Vestfold, LO Vestfold og Vestfold Bonde- og småbrukarlag nylig presenterte. Programkomitéen lot seg imponere over hvor stor verdiskaping mat- og landbruksnæringa står for i Vestfold.

 

Innspill til programmet 

Møtet med programkomiteen i KrF skulle først og fremst handle om fylkespartiprogrammet og de politikkområdene som gjelder her. Vestfold Bondelag spilte inn forslag på områdene:

 

•Økt matproduksjon i Vestfold

•Næringsutvikling for landbruk og matindustrien

•Arealforvaltning

•Utdanning og kompetanse

•Klima og energi  

 

Stortingsrepresentant Anders Tyvand var også tilstede

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (bakerst til venstre) sitter også i programkomitéen og deltok i møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag