Vestfold Bondelag møtte FrP


01.10.14 Tirsdag fikk Vestfold Bondelag møte i programkomitéen for Fremskrittspartiet som nå jobber med forslag til partiprogram for fylket. Styremedlem i Vestfold Bondelag, Elisabeth Hokstad, og org sjef Elin Røed la fram innspill til både nasjonal og regional matpolitikk. Bondelaget ble tatt godt imot, møtte positive politikere som hadde mange gode spørsmål om matproduksjonen i fylket vårt.


Frp 290914 Programkomite

Tilstede på møtet var (fra venstre) Ellen Eriksen, rådgiver Frp, Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i komiteen, Ann-Kristin Heian, Ingar Eikbråten, Bent Kittelsen (alle i programkomiteen), Elisabeth Hokstad fra Vestfold Bondelag og Oda Hokstad, odelsjenta fra Larvik. Org sjef Elin Røed var også med på møtet.

 

Landbruk og matindustri er viktig i Vestfold 

Elisabeth Hokstad innledet om matproduksjonen i Vestfold. Selvforsyning og beredskap er viktig i en verden med økende behov for mat. Landbruket er en næring som ikke kan flyttes, men som er bundet til våre næringsarealer som er matjorda. Produksjonen er også biologisk og kan ikke skrus av og på. Langsiktighet er derfor viktig. -Vi endrer oss hele tida, sa Hokstad, men det er skritt for skritt og det krever lang planlegging å øke produksjonen. Matproduksjonen
i Vestfold gir grunnlag for nesten 150 små og store næringsmiddelbedrifter. Disse sysselsetter ca 2600 personer og har en årlig omsetning på over 13 mrd.

 

Frp 290914 Svendsrud og Hokstad

Nytt program for Vestfold FrP 

Programkomiteen arbeider nå med et nytt program for fylket. Denne ledes av Bjørn-Kristian Svendsrud fra Horten. I tillegg til lokale verv er han 1. nestleder i FpU sentralt. Han mottok innspill fra Vestfold Bondelag. Å ta vare på landbrukets næringsarealer, matjorda, er en viktig sak som bør med i et partiprogram. Næringsutvikling, utdanning og kompetanse er også viktige politikkområder for landbruk og matindustrien i fylket. Temaene interesserte
tydelig politikerne som stilte mange gode spørsmål til Bondelaget.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag