Vestfold Bondelag har egen aksjonsgruppe


16.01.14 Mandag samlet “aksjonsgeneral” Harald Lie fire lokallagsledere og org sjefen til idèmøte om mulige aksjonsformer ved et eventuelt brudd i jordbruksoppgjøret. -Målet for Bondelaget er å få til en jordbruksavtale også med denne regjeringen, sier Harald Lie, men aksjonsplanene må være klare og lokallagene motiverte dersom det skulle bli nødvendig å aksjonere.


Aksjonsutvalg 2014

Fra venstre Hans Edvard Holtung, Olav Brattås, Harald Lie, Elin Røed, Karl Arnt Bårnes og Oddbjørn Rød

 

Årets jordbruksforhandlinger  

Med ny regjerning står Norges Bondelag overfor en krevende politisk situasjon. Regjerningsplattformen har gode mål for landbruket, men flere av de foreslåtte tiltak vil ikke bygge oppunder disse måla, men heller ha motsatt effekt, mener Bondelaget. Tillitsvalgte og medlemmer er svært spent på hva regjerningen vil tilby i årets forhandlinger. Målet er som alltid å få til en avtale, dette er det beste for bonden. Men det er ikke tvil om at
faren for et dårlig tilbud, og brudd, er større enn på lenge.

 

Aksjonsberedskap i fylket 

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet ei aksjonsgruppe som i år består av Harald Lie (nestleder i fylkeetyret), Olav Brattås (leder Sem Bondelag), Oddbjørn Rød (leder Stokke Bondelag), Hans Edvard Holtung (leder Fon Bondelag), Karl Arnt Bårnes (leder Brunlanes Bondelag) og Elin Røed (org sjef). Denne gruppa var samlet på mandag for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold.
Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette så vi under aksjonene ved bruddet i 2012, og i rundballeaksjonen “Matvalg” foran valget i 2013. Det er derfor et viktig poeng for Vestfold Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

 

Innspill til forhandlingene 

Norges Bondelag jobber med forhandlingene hele året. Prosessen med å kommer fram til et krav fra landbruket er nå i gang. Materiell om forhandlingene er sendt alle lokallag, og mange lokallag diskuterer dette på styremøter, medlemsmøter eller i studieringer. Fristen for lokallaga for innspill til fylkeslaget er satt til 1.mars.

 

Gangen i forhandlingene  

I slutten av april leverer landbruket sitt krav til Staten. Statens tilbud kommer i begynnelsen av mai. Da kan Bondelaget velge å gå til brudd med en gang, eller de kan velge å forhandle. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det blir jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.

 

Nytt møte i mars 

Aksjonsgruppa skal møtes igjen i begynnelsen av mars for å konkretisere planene.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag