Vestfold Bondelag får råd fra referansegrupper og lokallag


27.02.14. Denne uka har Vestfold Bondelag hatt møter i sine referansegrupper for grøntnæringa, husdyrnæringa og kornprodusenter for å høre hva de mener er viktig foran årets jordbruksoppgjør. I tillegg har veldig mange av lokallagene kommet med innspill. -Det knytter seg stor spenning til året oppgjør og det er viktig for oss å vite hva våre medlemmer mener før vi lager en felles uttalelse fra
Vestfold Bondelag, sier org.sjef Elin Røed.


Hver vinter kjøres det en demokratisk prosess i Norges Bondelag i forkant av jordbruksoppgjøret. Dette gjøres for at forhandlingsutvalget skal vite hva medlemmene synes er viktigst å prioritere i jordbruksforhandlingene.

 

I Vestfold har nå de fleste lokallagene sendt inn sine uttalelser. I tillegg har det denne uken vært møter i Vestfold Bondelags referansegrupper for Grønt, Husdyr og Korn. Det er viktig for å vite at innspill og ideer fra de ulike produsentgruppene også kommer godt fram. Ikke minst i år når vi vet at nytt politisk styre utfordrer oss til å tenke forenklinger og endringer.

 

Referansegruppe Husdyr møttes feb 2014 for å diskutere innspill til årets jordbruksoppgjør

Her er referansegruppe Husdyr samlet til møte på Grønt Fagsenter onsdag formiddag.

 

Deler av referansegruppe Grønt møttes for å diskutere uttalelse til jordbruksoppgjør og lærlingeordning

Deler av referansegruppe Grønt var også samlet på onsdag. Det er styremedlem Bjørge Madsen som leder denne referansegruppa. Innspill fra referansegruppe Grønt er viktig for et frukt-, bær- og grøntfylke som Vestfold.

Her diskuterer de i tillegg ny lærlingeordning for gartnerutdanninga på Gjennestad vgs med Runar Wold, daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester (nr 2 fra venstre).

 

DSC06514

Referansegruppe Grønt var også samlet like før vinterferien. Da hadde de invitert seniorrådgiver Per Harald Agerup fra Norges Bondelag for å få god innføring i dagens tilskuddsordning.

 

DSC06521

Her ser vi så vidt Per Harald Agerup til høyre i bildet, samt en engasjert Per Manvik, profilert “FrP-bonde” i fra Brunlanes. Han var invitert slik at referansegruppa kunne diskutere tilskuddsordningen med en som kanskje forstår vår nye landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) litt bedre. Det ble en god dialog og diskusjon!

 

Neste uke skal styret i Vestfold Bondelag sy alle innspill sammen til en felles uttalelse fra Vestfold Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag