Vestfold Bondelag får råd fra referansegrupper og lokallag


18.02.15. Sist uke hadde Vestfold Bondelag møter i sine referansegrupper for grøntnæringa, husdyrnæringa og kornprodusenter for å høre hva de mener er viktig foran årets jordbruksoppgjør. Fredag er siste frist for lokallagene til å komme med innspill til fylkeslaget per epost. -Det er viktig for oss å vite hva våre medlemmer mener før vi lager en felles uttalelse fra Vestfold Bondelag, sier
org.sjef Elin Røed.


Hver vinter kjøres det en demokratisk prosess i Norges Bondelag i forkant av jordbruksoppgjøret. Dette gjøres for at forhandlingsutvalget skal vite hva medlemmene synes er viktigst å prioritere i jordbruksforhandlingene.

 

I Vestfold har allerede mange av lokallagene sendt inn sine uttalelser via Quest Back. For de som ennå ikke har sendt inn er det siste frist fredag 20. februar for å sende inn sitt innspill via epost.Referansegruppe korn samlet feb 2015 I tillegg har Vestfold Bondelags referansegrupper for Grønt, Husdyr og Korn som kommer med uttalelse for
sine fagmiljøer. Det er viktig for å vite at innspill og ideer fra de ulike produsentgruppene også kommer godt fram. Ikke minst i nå når vi vet at nytt politisk styre utfordrer oss til å tenke forenklinger og endringer.

 

På bildet over ser vi referansegruppe korn som møttes sist fredag. Korn/kraftfôr-problematikk og bedre økonomi for kornbonden er viktige momenter i Vestfold Bondelags innspill.

 

På styremøtet 5. mars skal styret i Vestfold Bondelag sy alle innspill sammen til en felles uttalelse fra Vestfold Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag