Vestfold Bondelag drøfter utfordringene framover mandag


14.12.13. Mandag møtes styret i Vestfold Bondelag med mange saker på agendaen. Temadiskusjonen er landbrukspolitisk situasjon. Norges Bondelag skal samme dag melde tilbake til Sylvia Listhaug synspunkter hennes 8 utfordringer fra tidligere møter. Politikerpåvirkning og alliansebygging i Vestfold samt møteplanlegging blir også sentrale punkt på møtet i følge utsendte styrepapirer.


 Gemytlig under maten i styremøtet. 390 pix

 
 
Bildet er fra styremøtet i august. Her er det lunsj under møtet og praten går ivrig blant møtedeltakerne.
 
 
Av andre saker som skal behandles er : 
– Referat fra referansegruppe korn
– Referat fra referansegruppe grønt
– Priskontroll ved konsesjonsbehandling
– Aksjonsberedskap – Leder Hans Edvard Torp sitter i arbeidsgruppe sentralt
– Politikerpåvirkning og alliansebygging
– Valgkomiteens arbeid i Norges Bondelag – Elisabeth I. Hokstad sitter i komiteen
– Organisasjonsarbeidet framover
– Orienteringssaker.
 
Styret eller kontoret kan kontaktes ved behov på vestfold@bondelaget.no eller direkte til lederen på hanstorp@online.no 
 
Informasjon av styret finner du her 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag