Verdifullt spiskammer


28.02.15 Dette er overskrifta på et leserinnlegg som står både på trykk og på nett i Tønsbergs Blad. Initiativtakerne bak rapporten “Verdiskaping fra jord til bord i Vestfold” viser i dette innlegget at Vestfolds landbruk og matindustri produserer og foredler matvarer i en skala som er av nasjonal betydning. Her produseres over 20% av landets grønnsaker og en av fem industriarbeidsplasser i Vestfold er i Næringsmiddelindustrien. Innlegget er
underskrevet av lederne i Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, LO i Vestfold og Vestfold NHO.

Les innlegget “Verdifullt spiskammer” i Tønsbergs BladALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag