Vellykket samling for mentor par


Publisert: 31.01.2020

Mentorordningen i landbruket Telemark og Buskerud gjennomførte en vellykket oppstartsamling for mentor par tirsdag denne uka. Ansvarlig for organisering av mentorordningen er Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ). Hensikten med mentor ordningen er kunnskapsoverføring fra bonde med betydelig erfaring innenfor en eller flere produksjoner, til bønder som skal starte opp, eller er “nye” innenfor samme produksjon. I Telemark og Buskerud er det så langt 8 mentor par, og med stor spredning på ulike produksjoner. På samlingen var deltakerne innom en rekke temaer, – alt fra hva det vil si å være mentor, til kommunikasjon mellom mentor og “ny” bonde. Forventningsavklaring mellom mentor og “ny” bonde var og et av flere viktige temaer. Samlingen inneholdt og en presentasjon av Innovasjon Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Ansvarlig for gjennomføring av samlingen var Trude Flatland fra NLRØ.

Mentorordningen i landbruket er en spennende måte for rådgiving og kunnskapsoverføring, og det blir interessant å registrere de erfaringene mentorparene etterhvert vil gjøre. Vi ønsker alle lykke til med et viktig arbeid.

God stemning på mentorsamling


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag