Vellykket markvandring!


Publisert: 29.06.2023

Kornprosjektet i Telemark arrangerte markvandring i korn torsdag 22. juni. Markvandringen var lagt til Jon Einar Bergsland, på Rogn i Bamble. Det møtte i alt 15 personer på markvandringen denne fine junikvelden. Det må sies å være veldig bra i et område hvor andre jordbruksproduksjoner er mer utbredt enn korndyrking.

Bergsland dyrker i Betong vårhvete, samt byggsortene Annika og Rødhette. Jorda på Rogn ligger helt ned mot Rognstranda, som er et svært populært bade- og friluftsområde sommerstid.

Vekstsesongen 2023 har hittil vært såvidt krevende at det i stor grad kommer til å prege vekstsesongen i år som helhet. Ikke minst gjelder det innenfor korn, hvor en i svært mange tilfeller kan avskrive normal avling. Mange steder ligger det an til betydelig avlingssvikt. Åkrene på Rogn bærer og preg av at våren og forsommeren har vært trøblete, men likevel ble det slått fast under markvandringen på Rogn at tilstanden er rimelig bra her, – alt tatt i betraktning.

Faglig ansvarlig for markvandringen var Norsk landbruksrådgiving Østafjells, ved Per Ivar Hanedalen. Hanedalen var innom en rekke temaer i løpet av markvandringen, – alt fra næringstilgang for plantene i vår, til ugrasbekjempelse og annet plantevern utover i vekstsesongen. Hanedalen gav blant annet uttrykk for at det så langt har vært lite soppangrep, noe som skyldes den tørre værtypen, men at overgang til mer ustabilt bygevær vil øke mulighetene for soppangrep. Hanedalen understreket at det er viktig å følge med i åkeren, både når det gjelder angrep av sopp og lus.

Flere av de fremmøtte hadde spørsmål og kommentarer til Hanedalen, og det er ingen tvil om at det å observere åker, få det samtidig forklart og drøfte problemstillingene med kollegaer er svært nyttig.

Bamble Bondelag sørget for ei trivelig sosial ramme rundt markvandringen med servering av grillede pølser og hjemmebakt kake!

Betong vårhvete på Rogn som nærmer seg skyting.
Betong vårhvete på Rogn som nærmer seg skyting.
Hyggelig sosialt lag er og en del av markvandringen.
Hyggelig sosialt lag er og en del av markvandringen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag