Vellykket markvandring i korn!


Publisert: 29.06.2024

Onsdag 26. juni gjennomførte Kornprosjektet i Telemark markvandring i korn hos Ståle Solberg i Heddal, som velvillig stilte “gård og grunn” til disposisjon. 14 kornprodusenter møtte opp på det som kanskje ble den fineste og varmeste junikvelden i år. Faglig ansvarlig for markvandringen var Per Ivar Hanedalen fra Norsk landbruksrådgiving Østlandet.

Solberg dyrker korn på 540 daa, og markvandringen ble gjort i Annika bygg og Helmi hvete. Bygget ble sådd i slutten av april og hveten ble sådd de første dagene i mai. Hanedalen, med mange års erfaring som rådgiver, gav uttrykk for at begge åkrene hos Solberg så veldig bra ut, og at det ligger godt til rette for ei god avling.

 

Per Ivar Hanedalen gjør sine vurderinger av en ferdig skutt byggåker.
Per Ivar Hanedalen gjør sine vurderinger av en ferdig skutt byggåker.

Markvandringen startet i byggåkeren, – en åker som stod tett og fin og som var ferdig skutt. Av værårsaker og mye annen jobb, så var det ikke gjennomført vekstregulering i åkeren. Hanedalen gav uttrykk for at åkeren vil være mer utsatt for legde, men med bakgrunn i en helhetsvurdering anbefalte han at det ikke blir gjennomført vekstregulering i så langt kommet åker. Det var ikke lus å se i byggåkeren, – kaldt vær over lengre tid har skapt ugunstige forhold for lusa. Hanedalen understreket imidlertid at en må være oppmerksom og følge med i åkeren for å oppdage eventuelle angrep av lus eller annet utøy.

Hveteåker - Helmi - hos Ståle Solberg i god skyting.
Hveteåker – Helmi – hos Ståle Solberg i god skyting.

Etter en solid faglig gjennomgang i byggåkeren fortsatte markvandringen med fokus på hvete. Åkeren med hvetesorten Helmi var kommet omtrent halvvegs i skyting, og åkeren stod tett og fin. Per Ivar Hanedalen var innom flere ulike problemstillinger knyttet til dyrking av hvete. Det var flere av de fremmøtte som hadde spørsmål og som bidro med sine erfaringer i korndyrkingen.

Bekjempelse av sopp i korn var ett av de temaene som Hanedalen tok opp under markvandringen, og han anbefalte klart at det bør gjennomføres soppbekjempelse. Han tok også opp pH tilstanden i jorda og viktigheten av at det blir tatt jordprøver, for på den måten å få kunnskap om det bør gjennomføres kalking. Ideell pH verdi for de fleste kornsorter ligger i intervallet 6,0 – 6,5, og Hanedalen understreket at det er viktig å vurdere behovet for kalking nøye.

Ny gjødselbruksforskrift er nå på høring og om noe tid vil det bli vedtatt og iverksatt en ny forskrift. Hanedalen understreket at fosfor er viktig for god utvikling av kornplanta, og han gav uttrykk for bekymring knyttet til fremtidig gjødselbruksforskrift, og om denne vil være tilstrekkelig tilpasset korndyrkingen.

Det møtte opp 14 interesserte korndyrkere på markvandringen, denne fine sommerkvelden i Heddal.
Det møtte opp 14 interesserte korndyrkere på markvandringen, denne fine sommerkvelden i Heddal.

Markvandringen ble avsluttet med kaffe, litt å bite i og en god prat. Verdien av å komme sammen må ikke undervurderes, og den sosiale delen er viktig!

Så langt ser åkrene lovende ut. Fingrene må krysses for at vi år får en god vekstsesong og at det blir berget store avlinger med god kvalitet. Det trenger bonden etter et elendig år i fjor, og det er ikke minst viktig for norsk selvforsyning!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag